Cynrychiolaeth a phortread ar deledu’r BBC 2018

Cynrychiolaeth a phortread ar deledu’r BBC 2018

Mae Ofcom wedi adolygu sut mae’r BBC yn portreadu cymdeithas y DU gyfan ar deledu.

Darllen yr adroddiad

Mae’r adolygiad hwn yn ystyried sut mae’r BBC yn cynrychioli ac yn portreadu gwahanol bobl ar deledu. Dyma’n gwaith manylaf ar y pwnc. Bydd yn waelodlin i asesu perfformiad y BBC yn y dyfodol ac i ddeall lle gall wneud mwy.

Gweld yr ymchwil

Mae’r ymchwil sy’n tanategu adolygiad Ofcom yn dangos canfyddiadau eang a difyr am farn pobl am gynrychiolaeth a phortread ar y teledu. Dyma giplun o’r prif themâu.

Adolygiadau ymchwil llawn

Mae’r pum cyntaf yn Saesneg yn unig.

Kantar Media: BBC representation and portrayal qualitative research for Ofcom (PDF, 669.2 KB)

Detailed report on our extensive qualitative research, which heard from people of different backgrounds across the UK’s nations and regions.

BARB analysis: Representation and portrayal on BBC TV (PDF, 1.9 MB)

TV viewing data looking at different audience groups for the period April 2017 – March 2018.

CRG: On-Screen Diversity Monitoring: BBC One and BBC Two 2018 (PDF, 800.3 KB)

Analysis of how frequently people with various characteristics appeared in BBC One and BBC Two programmes over a sample period.

CRG: On-Screen Diversity Monitoring: BBC Three 2018 (PDF, 531.8 KB)

Analysis of how frequently people with various characteristics appeared in a sample of BBC Three programmes.

Craft Strategy: Off-screen research - Interviews with BBC staff working in commissioning (PDF, 722.1 KB)

A summary of 10 in-depth interviews with BBC commissioning editors and executives on subjects related to representation and portrayal.

Related reports

Adroddiad Blynyddol cyntaf Ofcom ar y BBC

Dyma Adroddiad cyntaf Ofcom ar y BBC, lle rydym yn rhoi asesiad o sut mae’r BBC yn perfformio mewn cyfnod lle mae’r dirwedd cyfryngau’n newid yn sylweddol.