Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Arweiniad i ddarlledwyr teledu a radio


Canllaw ar gyfer codau darlledu Ofcom ar gyfer sianeli Teledu a radio, anghenion technegol a materion darlledu eraill.

Featured content