Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Dechrau arni


Mae cydraddoldeb ac amrywiaeth yn golygu pethau gwahanol i wahanol bobl, felly mae’n bwysig eich bod yn diffinio beth maen nhw'n ei olygu i’ch sefydliad chi.

Mae gwybod pam mae cydraddoldeb ac amrywiaeth yn bwysig – i’ch sefydliad ac i’ch amcanion strategol – hefyd yn sicrhau bod y pethau hyn yn ganolog i’ch busnes ac yn fwy na dim ond ‘dewisiadau ychwanegol’.

Rhowch hyn ar bapur a rhannu’r wybodaeth â’ch cynulleidfa a’ch partneriaid yn y diwydiant, yn ogystal â’ch gweithwyr. Bydd hyn yn gosod safon hefyd, i bennu pa mor dda mae’ch cwmni’n ei wneud.