Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Hyfforddi, cynnwys a datblygu


Pan fyddwch chi wedi llunio eich strategaeth amrywiaeth, wedi dechrau recriwtio talent amrywiol ac wedi sefydlu system fonitro, y cam olaf fydd sicrhau bod gennych chi weithle cynhwysol a theg sy’n cefnogi ac yn ysgogi pawb.

Mae ymgyrchoedd recriwtio nodedig wedi cael eu cynnal, sydd wedi datblygu talent amrywiol ac arwain at yrfaoedd llwyddiannus a llydan eu cwmpas yn y diwydiant teledu.

Ond mae gormod o gynlluniau wedi bod hefyd, sydd wedi hyfforddi a datblygu talent, ond wedi methu â’u cadw neu ddarparu digon o gefnogaeth i’w datblygu y tu hwnt i’w rôl gychwynnol.

Bydd hyfforddiant a chynhwysiant yn helpu eich cwmni i osgoi gwastraffu adnoddau a sicrhau bod talent newydd yn cael ei hintegreiddio yn gyflym ac yn gallu cyfrannu’n effeithiol yn y tymor hir.

Mae modd gweld enghreifftiau o gynlluniau hyfforddiant sydd ar gael yn ein hadran mentrau yn y diwydiant.