Gwneud cynnydd


Mae'r adran hon yn eich hysbysu am waith i wella amrywiaeth a chynhwysiad  yn y sector cyfryngau, gan gynnwys gan Ofcom a'r diwydiant.

Arweiniad Ofcom

Darllenwch ein harweiniad ar gyfer darlledwyr ar hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiad yn eu sefydliadau.

Gweithgarwch y diwydiant

Gweld dolenni i amrywiaeth eang o sefydliadau sy'n gweithio i hyrwyddo cyfle cyfartal yn y sector.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?