Fforwm y Diwydiant Teledu Ar-alw

04 Rhagfyr 2015

Sefydlwyd Fforwm y Diwydiant Teledu Ar-Alw i alluogi cyfathrebu dwyffordd effeithiol rhwng y diwydiant a'r rheoleiddiwr. Mae aelodaeth yn agored i gynrychiolwyr darparwyr gwasanaethau Ar-alw. Gwahoddir Cymdeithasau Masnach i fod yn bresennol hefyd fel 'aelodau cyswllt'.

Etholwyd y Cadeirydd gan yr aelodau. Y Cadeirydd presennol yw Alex Kann o Together TV. Dylai'r sawl sy'n dymuno ymuno â'r fforwm gysylltu â'r Cadeirydd ar alex@togethertv.com