Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Dyfarnu grantiau ar gyfer 2016-17 Rownd 2

02 Chwefror 2017

Roedd yr Adran dros Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) wedi cadarnhau bod £392,500 ar gael ar gyfer y Gronfa Radio Cymunedol yn ystod 2016/17. Roedd £201,365 wedi cael ei ddyfarnu yn ystod y rownd gyntaf o grantiau, sy’n golygu bod £191,135 ar ôl ar gyfer yr ail rownd o gyllid.

Cyfarfu Panel Cronfa Radio Cymunedol Ofcom (“y Panel”) ddydd Mercher 18 Ionawr 2017 i ystyried ceisiadau yn yr ail rownd o gyllid ar gyfer 2016-17.

Adolygodd y Panel bob cais a dyfarnu’r cyllid ar sail yr wybodaeth a oedd wedi cael ei chyflwyno, a gan gyfeirio at nodiadau cyfarwyddyd y Gronfa Radio Cymunedol. Ar gyfer pob cais am grant, penderfynodd y Panel a oedd am roi dyfarniad llawn, dyfarniad rhannol neu beidio â dyfarnu unrhyw arian.

Yn y cyfarfod:

  • Cafodd 64 o geisiadau am grant eu hystyried.
  • Roedd cyfanswm y cyllid roedd y ceisiadau hyn yn gofyn amdano yn £994,231
  • Dyfarnwyd grantiau i 13 o ymgeiswyr a oedd yn rhoi cyfanswm o £191,135
  • Ni ddyfarnwyd grantiau i 51 o ymgeiswyr

Yn y rownd hon, roedd y grantiau a ddyfarnwyd yn amrywio o £10,100 i £19,240 ac ar gyfartaledd roeddent yn £14,703. Mae crynodeb o’r dyfarniadau ar gael ar ddiwedd y datganiad hwn.