Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Y Gronfa Radio Cymunedol: dyfarnu grantiau ar gyfer 2017-18 Rownd 2

06 Chwefror 2018

Cyfarfu Panel Cronfa Radio Cymunedol Ofcom (‘y Panel’) ddydd Mawrth 16 Ionawr i ystyried ceisiadau yn yr ail rownd o gyllid ar gyfer 2017-18.

Aeth y Panel drwy bob cais a dyfarnu’r cyllid ar sail y wybodaeth a oedd wedi cael ei chyflwyno, a gan gyfeirio at nodiadau cyfarwyddyd y Gronfa Radio Cymunedol (‘y Gronfa’). Ar gyfer pob cais am grant, penderfynodd y Panel a oedd am roi dyfarniad llawn, dyfarniad rhannol neu beidio â dyfarnu unrhyw gyllid.

Yn y cyfarfod:

  • Cafodd 45 o geisiadau am grant eu hystyried
  • Roedd cyfanswm y cyllid roedd y ceisiadau hyn yn gofyn amdano yn £696,830
  • Dyfarnwyd grantiau i 17 o ymgeiswyr a oedd yn rhoi cyfanswm o £257,080
  • Ni ddyfarnwyd grantiau i 28 o ymgeiswyr

Roedd y grantiau a ddyfarnwyd yn amrywio o £5,000 i hyd at £21,190 ar gyfer swyddi unigol, ac roedd y cyfartaledd yn £15,122. Mae crynodeb o’r dyfarniadau ar gael ar ddiwedd y datganiad hwn.