Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Dyfarnu grantiau 2018-19 Rownd 1

02 Gorffennaf 2018

Cyfarfu Panel Cronfa Radio Cymunedol Ofcom (‘y Panel’) ddydd Mawrth 19 Mehefin 2018 i ystyried ceisiadau yn y rownd gyntaf o gyllid ar gyfer 2018-19.

Ystyriodd y Panel bob cais a dyfarnu’r cyllid ar sail yr wybodaeth a oedd wedi cael ei chyflwyno, a gan gyfeirio at nodiadau cyfarwyddyd y Gronfa Radio Cymunedol (‘y Gronfa’). Ar gyfer pob cais am grant, penderfynodd y Panel a oedd am roi dyfarniad llawn, dyfarniad rhannol neu beidio â dyfarnu unrhyw gyllid.

Yn y cyfarfod:

  • Cafodd 23 o geisiadau am grant eu hystyried
  • Roedd cyfanswm y cyllid roedd y ceisiadau hyn yn gofyn amdano yn £390,504
  • Dyfarnwyd grantiau i 6 o ymgeiswyr a oedd yn rhoi cyfanswm o £85,557
  • Ni ddyfarnwyd grantiau i 17 o ymgeiswyr

Roedd y grantiau a ddyfarnwyd yn amrywio o £6,500 i hyd at £24,000 ar gyfer swyddi unigol, ac roedd y cyfartaledd yn £14,260. Mae crynodeb o’r dyfarniadau ar gael ar ddiwedd y datganiad hwn.

Nodyn o Gyfarfod rhif Dau Ddeg Wyth Panel Cronfa Radio Cymunedol Ofcom (PDF, 130.1 KB)