Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Dyfarnu grantiau ar gyfer 2017-18 Rownd 1

19 Gorffennaf 2017

Cyfarfu Panel Cronfa Radio Cymunedol Ofcom (‘y Panel’) ddydd Mawrth 20 Mehefin 2017 i ystyried ceisiadau yn y rownd gyntaf o gyllid ar gyfer 2017-18.

Aeth y Panel drwy bob cais a dyfarnu’r cyllid ar sail yr wybodaeth a oedd wedi cael ei chyflwyno, a gan gyfeirio at nodiadau cyfarwyddyd y Gronfa Radio Cymunedol. Roedd y Panel hefyd wedi ystyried Safonau newydd y Gymraeg wrth adolygu’r ceisiadau am gyllid gan ymgeiswyr yng Nghymru. Ar gyfer pob cais am grant, penderfynodd y Panel a oedd am roi dyfarniad llawn, dyfarniad rhannol neu beidio â dyfarnu unrhyw arian.

Yn y cyfarfod:

  • Cafodd 39 o geisiadau am grant eu hystyried.
  • Roedd cyfanswm y cyllid roedd y ceisiadau hyn yn gofyn amdano yn £702,410
  • Dyfarnwyd grantiau i 10 o ymgeiswyr a oedd yn rhoi cyfanswm o £142,920
  • Ni ddyfarnwyd grantiau i 29 o ymgeiswyr

Roedd y grantiau a ddyfarnwyd yn amrywio o £2,160 i hyd at £19,717 ar gyfer swyddi unigol, ac roedd y cyfartaledd yn £14,292. Mae crynodeb o’r dyfarniadau ar gael ar ddiwedd y datganiad hwn.