a a a Display options English
Follow Ofcom on Facebook Follow Ofcom on Twitter Subscribe to the Ofcom RSS Follow Ofcom on YouTube Subscribe to the Ofcom Email Updates

Rheoleiddiwr ac awdurdod cystadleuaeth
annibynnol i ddiwydiannau cyfathrebiadau’r DU

Search Ofcom

Defnyddwyr Ofcom

Y gwasanaethau teledu, radio a ffôn y mae dinasyddion a defnyddwyr yn eu defnyddio gartref ac mewn busnes. A beth i'w wneud os nad ydych yn hapus.

Trwyddedu Ofcom

Pa drwyddedau y mae Ofcom yn eu cyhoeddi, a pha rai y gallwch wneud cais amdanynt ar-lein

Rhanddeiliaid Ofcom

Ymgynghoriadau, polisïau, data ac ymchwil ar gyfer y diwydiant a grwpiau sydd â diddordeb.

Cyfryngau a dadansoddwyr

Yr hyn yr ydym yn ei ddweud, yn ei feddwl, yn ei gyhoeddi ac yn ei wneud. Ar gyfer y Cyfryngau a'r Ddinas.