Amdano

Croeso i'n gwefan.

Ofcom yw'r rheoleiddiwr cyfathrebiadau. Rydym yn rheoleiddio'r sectorau teledu a radio, telathrebu sefydlog a symudol, yn ogystal �'r tonau awyr y mae dyfeisiadau di-wifr yn eu defnyddio.

Yn yr adran hon mae gwybodaeth amdanom ni, sut rydym yn gweithredu a'r ffordd yr ydym yn rheoleiddio. Rydym wedi diweddaru'n gwefan yn ddiweddar o gwmpas anghenion ein pedwar prif gynulleidfa - defnyddwyr, trwyddedai, rhanddeiliaid diwydiant ac aelodau�r cyfryngau.

Rydym wedi ysgrifennu canllawiau byr ar gyfer yr hyn sydd wedi newid ar gyfer bob un o�m pedwar gwefan.