a a a Display options English
Follow Ofcom on Facebook Follow Ofcom on Twitter Subscribe to the Ofcom RSS Follow Ofcom on YouTube Subscribe to the Ofcom Email Updates

Rheoleiddiwr ac awdurdod cystadleuaeth
annibynnol i ddiwydiannau cyfathrebiadau’r DU

Search Ofcom

About

Ofcom sign

Croeso i’n gwefan.

Ofcom yw’r rheoleiddiwr cyfathrebiadau. Rydym yn rheoleiddio’r sectorau teledu a radio, telathrebu sefydlog a symudol, yn ogystal â’r tonau awyr y mae dyfeisiadau di-wifr yn eu defnyddio.

Yn yr adran hon mae gwybodaeth amdanom ni, sut rydym yn gweithredu a’r ffordd yr ydym yn rheoleiddio. Rydym wedi diweddaru’n gwefan yn ddiweddar o gwmpas anghenion ein pedwar prif gynulleidfa - defnyddwyr, trwyddedai, rhanddeiliaid diwydiant ac aelodau’r cyfryngau.

Rydym wedi ysgrifennu canllawiau byr ar gyfer yr hyn sydd wedi newid ar gyfer bob un o’m pedwar gwefan.

Back to top

Cysylltu ag Ofcom

Ofcom
3ydd Lawr
2 Pentir Caspian
Caerdydd CF10 4DQ

Os hoffech gyngor am Ofcom ewch i'n tudalennau gwybodaeth neu ffoniwch 0300 123 3333 neu 020 7981 3040.
Y rhif ar gyfer y linell Gymraeg yw 0300 123 2023 neu ar 020 7981 3042
Rydym ar agor o Ddydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 5.00pm.

Adroddiad Blynyddol 2012 -13

Lawrlwythwch ein hadroddiad blynyddol diweddaraf:

Adroddiad Blynyddol 2012-13