Defnyddio newyddion yn y DU - adroddiadau

29 Ionawr 2020

Nod y gyfres hon o adroddiadau yw i gyfrannu at ddealltwriaeth o ddefnydd newyddion ar draws y DU ac o fewn pob cenedl.

Cyhoeddir y canfyddiadau fel rhan o amrywiaeth o gyhoeddiadau ymchwil i'r farchnad sy'n archwilio defnydd pobl o newyddion a'u hagweddau tuag at wahanol gynnwys ar wahanol blatfformau.

2019

Prif ganfyddiadau ymchwil

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

News consumption in the UK: 2019 report (PDF, 2.2 MB)

News consumption in the UK: overview of 2019 findings (PDF, 270.3 KB)

News consumption in the UK: 2019 data tables (XLSX, 6.7 MB)

News consumption in the UK: 2019 questionnaire (PDF, 417.5 KB)

News consumption in the UK: 2019 raw data (CSV, 80.9 MB)

News consumption in the UK: 2019 technical report (PDF, 164.2 KB)

Adroddiadau'r Cenhedloedd

Adroddiad ar gael gafael ar Newyddion - Cymru (PDF, 729.6 KB)

Mae'r adroddiadau isod ar gael yn Saesneg yn unig

News Consumption Survey - Scotland (PDF, 682.6 KB)

News Consumption Survey - Northern Ireland (PDF, 490.8 KB)