Defnyddio newyddion yn y DU - adroddiadau

27 Gorffennaf 2021

Nod y gyfres hon o adroddiadau yw i gyfrannu at ddealltwriaeth o ddefnydd newyddion ar draws y DU ac o fewn pob gwlad.

Cyhoeddir y canfyddiadau fel rhan o amrywiaeth o gyhoeddiadau ymchwil i'r farchnad sy'n archwilio defnydd pobl o newyddion a'u hagweddau tuag at wahanol gynnwys ar wahanol blatfformau.

Adroddiad 2021

Canfyddiadau ymchwil allweddol: teledu yw'r llwyfan mwyaf poblogaidd o hyd ar gyfer newyddion. Mae llai o bobl bellach yn cael newyddion o'r cyfryngau cymdeithasol wrth i ffigurau ddychwelyd i lefelau 2018. Mae'r niferoedd wedi gostwng o 49% yn 2019 i 45% yn 2020. Mae lefelau ymddiriedaeth, didueddrwydd a chywirdeb o ran newyddion o'r cyfryngau cymdeithasol wedi gostwng eleni. Mae llai o bobl yn debygol o rannu ac ymgysylltu â chynnwys sy'n gysylltiedig â newyddion o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook eleni.

Cael Gafael ar Newyddion yn y DU: Trosolwg o ganfyddiadau’r ymchwil (PDF, 154.0 KB)

Arolwg Cael Gafael ar Newyddion Cymru 2021 (PPTX, 610.1 KB)

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Adults news consumption in the UK: 2020 data tables (XLSX, 10.5 MB)

Adults news consumption in the UK: 2020 questionnaire (PDF, 530.7 KB)

Adults news consumption in the UK: 2020 raw data (CSV, 39.2 MB)

Adults news consumption in the UK: 2020 technical report (PDF, 189.5 KB)

Children's news consumption in the UK: 2020 data tables (XLSX, 3.2 MB)

Children's news consumption in the UK: 2020 questionnaire (PDF, 384.0 KB)

Children's news consumption in the UK: 2020 raw data (CSV, 2.8 MB)

Children's news consumption in the UK: 2020 technical report (PDF, 158.2 KB)

Adroddiadau'r Cenhedloedd

Adroddiad ar gael gafael ar Newyddion - Cymru (PDF, 963.1 KB)

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

News Consumption Survey - Scotland (PDF, 951.7 KB)

News Consumption Survey - Northern Ireland (PDF, 891.1 KB)