Cael gafael ar newyddion yn y DU

20 Gorffennaf 2023

Mae'r gyfres hon o adroddiadau'n edrych ar sut mae oedolion yn y DU yn cael gafael ar newyddion ar draws teledu, radio, print, cyfryngau cymdeithasol a gwefannau neu apiau eraill.

Rydym yn bwrw golwg ar farchnad newyddion y DU yn ei chyfanrwydd, ond yn cyhoeddi adroddiadau ar gyfer Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon hefyd.

2023

DogfenDyddiad cyhoeddi
Cael Gafael ar Newyddion yng Nghymru (PDF, 562.4 KB) 20 Gorffennaf 2023
Cael Gafael ar Newyddion yn y Deyrnas Unedig (PDF, 1.5 MB)20 Gorffennaf 2023
Noder mai yn Saesneg y mae'r dogfennau o hyn ymlaen.
News consumption in the UK: 2023 (PDF, 3.1 MB)20 Gorffennaf 2023
Supporting data (PDF, 998.1 KB)20 Gorffennaf 2023
News Consumption Survey 2023: Northern Ireland (PDF, 560.6 KB)20 Gorffennaf 2023
News Consumption Survey 2023: Scotland (PDF, 766.2 KB) 20 Gorffennaf 2023
News Consumption Survey 2023: Wales (PDF, 753.6 KB) 20 Gorffennaf 2023

Arolwg Cael Gafael ar Newyddion i'r Rhai yn eu Harddegau

Ein hymchwil i gael hafael ar newyddion ar draws teledu, radio, print ac ar-lein ymysg plant / y rhai yn eu harddegau rhwng 12 a 15 oed.

DogfenDyddiad cyhoeddi
Technical report (PDF, 225.8 KB)26 Mai 2023
Questionnaire (PDF, 313.2 KB)26 Mai 2023
Data tables (XLSX, 3.0 MB)26 Mai 2023
Respondent-level data (CSV, 3.0 MB)26 Mai 2023

Arolwg Cael Gafael ar Newyddion

Ein hymchwil i gael gafael ar newyddion ar draws teledu, radio, print ac ar-lein.

DogfenDyddiad cyhoeddi
Combined face-to-face and online technical report (PDF, 285.3 KB)26 Mai 2023
Face-to-face questionnaire (PDF, 986.5 KB)26 Mai 2023
Online questionnaire (PDF, 970.7 KB)26 Mai 2023
Data tables (XLSX, 8.8 MB)26 Mai 2023
Respondent-level data (CSV, 46.2 MB)26 Mai 2023

Adroddiadau hŷn