Defnyddio newyddion yn y DU - adroddiadau

04 Tachwedd 2019

Nod y gyfres hon o adroddiadau yw i gyfrannu at ddealltwriaeth o ddefnydd newyddion ar draws y DU ac o fewn pob cenedl.

Cyhoeddir y canfyddiadau fel rhan o amrywiaeth o gyhoeddiadau ymchwil i'r farchnad sy'n archwilio defnydd pobl o newyddion a'u hagweddau tuag at wahanol gynnwys ar wahanol blatfformau.

Mae Ofcom yn adolygu’r cwestiynau yn yr arolwg hwn. Byddwn yn gweithio’n agos gyda’r asiantaeth sy’n cynnal yr arolwg i leihau’r tarfu ar ddata tueddiadau gyda metrigau allweddol. Bydd y newidiadau’n cael eu gweithredu yng ngwaith maes Tachwedd-Rhagfyr 2019 (ton gyntaf data 2019/20). Bydd y cwestiynau canlynol yn cael eu tynnu oherwydd hyd yr arolwg a blinder ymatebwyr.

Adran newyddion rhyngwladol

F1 O ba un o’r ffynonellau canlynol ydych chi’n cael newyddion rhyngwladol y dyddiau hyn?

 1. Newyddion teledu ar deledu
 2. Radio
 3. Papurau newydd (print)

ac ati

F2 Pa mor fodlon ydych chi gydag ansawdd y newyddion rhyngwladol sydd ar gael gan

 1. Newyddion teledu ar deledu
 2. Radio
 3. Papurau newydd (print)

ac ati

Adran materion cyfoes:

H4 Pa rai o'r canlynol ydych chi'n eu defnyddio i wylio neu wrando ar raglenni materion cyfoes y dyddiau hyn?

 1. Teledu
 2. Radio
 3. Dim un o’r rhain

H5 Gan feddwl yn benodol am Deledu, pa rai o'r canlynol ydych chi'n eu defnyddio i wylio rhaglenni materion cyfoes y dyddiau hyn?

 1. BBC One
 2. BBC Two
 3. BBC Three (ar yr iPlayer)

ac ati

H6 Gan feddwl yn benodol am Radio, pa rai o'r canlynol ydych chi'n eu defnyddio i wrando ar raglenni materion cyfoes y dyddiau hyn?

 1. BBC World Service
 2. talkSPORT
 3. LBC

ac ati

H7 I ba raddau ydych chi’n meddwl mae’r datganiadau canlynol yn berthnasol i [BBC One, BBC Two, LBC ac ati] fel ffynhonnell materion cyfoes? Atebwch gan ddefnyddio graddfa o 1 i 10 lle mae 1 yn ‘dim o gwbl’ a 10 yn ‘yn llwyr’.

 1. Mae’n darparu sylwebaeth a dehongliad o ansawdd uchel o'r digwyddiadau/materion
 2. Mae’n darparu dadansoddiad manwl iawn
 3. Mae’n darparu newyddiaduraeth ymchwiliadol
 4. Mae’n rhoi sylw i bynciau rhyngwladol
 5. Mae’n ddiduedd
 6. Mae’n cynnig amrywiaeth o safbwyntiau
 7. Mae’n fy helpu i ddeall beth sy’n digwydd yn y byd heddiw

Am ragor o wybodaeth neu os bydd cael gwared ar y cwestiynau hyn yn achosi problemau i’ch sefydliad, anfonwch e-bost i market.research@ofcom.org.uk

2019

Prif ganfyddiadau ymchwil

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

News consumption in the UK: 2019 report (PDF, 2.2 MB)

News consumption in the UK: overview of 2019 findings (PDF, 270.3 KB)

News consumption in the UK: 2019 data tables (XLSX, 6.7 MB)

News consumption in the UK: 2019 questionnaire (PDF, 417.5 KB)

News consumption in the UK: 2019 raw data (CSV, 80.9 MB)

News consumption in the UK: 2019 technical report (PDF, 164.2 KB)