Yr Uwch Dîm Rheoli

Cyhoeddwyd: 29 Chwefror 2024

Yr Uwch Dîm Rheoli yw rheolwyr pennaf Ofcom. Maen nhw'n benaethiaid grwpiau o fewn Ofcom ac yn rhan hanfodol o'n Bwrdd Polisi a Rheoli.

Yn ôl i'r brig