Galwadau bygythiol

Cyhoeddwyd: 23 Mawrth 2022
Diweddarwyd diwethaf: 4 Medi 2023

Mae galwadau ymosodol neu fygythiol, boed nhw gan bobl rydych yn eu hadnabod neu ddieithriaid, yn drosedd.

Ffoniwch eich darparwr ffôn a gofyn am gael siarad â’r tîm galwadau niwsans.

Os ydy'r galwr yn eich bygwth chi neu’ch teulu a chithau’n credu bod y bygythiadau hynny’n rhai go iawn, ffoniwch 999 ar unwaith.

Os ydych yn credu nad yw'r bygythiadau yn mynd i gael eu cyflawni ar unwaith, ffoniwch eich gorsaf heddlu leol ar 101.

Darllenwch ein canllawiau ar alwadau ymosodol a bygythiol.

Rate this page

Thank you for your feedback.

We read all feedback but are not able to respond. If you have a specific query you should see other ways to contact us.

Was this page helpful?
Yn ôl i'r brig