Rhifau ffôn ar gyfer eu defnyddio mewn dramâu teledu a radio

Cyhoeddwyd: 1 Mawrth 2019
Diweddarwyd diwethaf: 11 Mai 2023

Mae Ofcom yn parhau i dderbyn ceisiadau am Rifau Daearyddol i'w defnyddio at ddibenion drama. Mewn ymateb i hyn, mae Ofcom wedi pennu amyrwiaeth o Rifau Ffôn Daearyddol at ddibenion rhaglenni drama (rhifau 1000 o fewn pob Ardal Cod Daearyddol).

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

1. Ofcom has not selected a telephone number range for all geographic area codes, as it has to ensure that there is sufficient numbering capacity available to meet future requirements for 'real' telephony purposes. Telephone numbers recommended for drama purposes cannot be allocated to communications providers for their customers because of the potential influx of calls that customers might receive should their telephone numbers be shown in a drama.

2. Ofcom suggests using numbers in the 01632 range (no area code) for any geographic area code not listed.

3. The use of any telephone number in the ranges below does not imply that the number has been allocated. The numbers will not be allocated to communications providers in the foreseeable future.

Geographic areaGeographic area codeTelephone number range (1000 numbers in each range)
Leeds0113496 0000 to 496 0999
Sheffield0114496 0000 to 496 0999
Nottingham0115496 0000 to 496 0999
Leicester0116496 0000 to 496 0999
Bristol0117496 0000 to 496 0999
Reading0118496 0000 to 496 0999
Birmingham0121496 0000 to 496 0999
Edinburgh0131496 0000 to 496 0999
Glasgow0141496 0000 to 496 0999
Liverpool0151496 0000 to 496 0999
Manchester0161496 0000 to 496 0999
London0207946 0000 to 7946 0999
Tyneside/Durham/Sunderland0191498 0000 to 498 0999
Northern Ireland 0289649 6000 to 9649 6999
Cardiff0292018 0000 to 2018 0999
No area01632960000 to 960999

Other telephone numbers

Telephone number typeTelephone number range (1000 numbers in each range)
Mobile07700 900000 to 900999
Freephone08081 570000 to 570999
Premium rate services0909 8790000 to 8790999
UK-wide 03069 990000 to 990999
Yn ôl i'r brig