Ceisiadau a dyfarniadau amlblecs ar raddfa fach

Cyhoeddwyd: 5 Chwefror 2024
Diweddarwyd diwethaf: 8 Gorffennaf 2024

Mae'r dudalen hon yn darparu copi o unrhyw gais am drwydded radio amlblecs graddfa fach a gyflwynwyd i Ofcom, a manylion y trwyddedau rydyn ni wedi eu dyfarnu.

Dyfernir y math hwn o drwydded mewn proses gystadleuol, sy'n barnu ceisiadau yn erbyn meini prawf statudol penodol.

Rydym yn awr yn gwahodd sylwadau ar y ceisiadau a dderbyniwyd ar gyfer Rownd Pump. Anfonwch eich sylwadau i smallscaleDAB@ofcom.org.uk erbyn 5pm ddydd Gwener y 1af o Fedi.

Ceisiadau a dderbyniwyd

De-ddwyrain Lloegr

Alton, Petersfield a Haslemere

Ashford a Dungeness

Biggleswade a Gogledd Swydd Hertford

Brighton

Caergaint

Chelmsford

Caer Colun a Clacton

Eastbourne, Newhaven a Lewes

Guildford a Woking

Harlow

Hastings

Haywards Heath ac Uckfield

Luton

Maidstone, Tonbridge a Tunbridge Wells

Margate, Dover a Folkestone

Gogledd-ddwyrain Llundain a De-orllewin Essex

Gogledd Llundain

Portsmouth

Reading

Sittingbourne a Threfi Medway

De-ddwyrain Llundain a Gogledd-orllewin Swydd Gaint

De Swydd Hertford

De Llundain

De-orllewin Sussex

Southend

Gorllewin Llundain

Ardaloedd trwydded a ail-hysbysebwyd

Alnwick a Morpeth

Ynysoedd Sili

Merthyr a Rhondda Cynon Taf

Banbury a Bicester

Caerfaddon a Midsomer Norton

Berwickshire a North Roxburgh

Boston, Spalding a Skegness

Derby

Doncaster

Dwyrain Fife

Glenrothes a Kirkcaldy

Inverclyde

Llwydlo

Casnewydd a Chas-gwent

Newry

Gogledd Swydd Buckingham

Gogledd Sir Benfro

Northampton

Peterborough

Plymouth

De Swydd Gaerloyw

De Sir Benfro

Southampton

Stirling a Falkirk

Torbay

Wakeford, Castleford a Dewsbury

Wolverhampton

Bedford

Belfast a Lisburn

Coventry

Darlington a Bishop Auckland

Caerlyr

Llandudno & Betws-y-Coed

Middlesborough & Redcar

Milton Keynes

Gogledd Aberdeen

Nottingham

Rhydychen

Rutland a Stamford

Abertawe

Swindon a Marlborough

Taunton

Warminster, Devizes a Trowbridge

Gorllewin Hull

Wetherby a Harrogate

Efrog

Arfordir Swydd Efrog

Alnwick a Morpeth

Basingstoke

Bradford

Caergrawnt

Caerdydd

Clevedon, Avonmouth a Filton

Derry/Londonderry

Dudley a Stourbridge

Dwyrain Bryste, Mangotsfield a Keynsham

Caeredin

Caerwysg

Glasgow

Inverclyde

Ynysoedd Sili

Kings Lynn

Leeds

Newcastle a Gateshead

Gogledd Birmingham

Norwich

Caersallog

Sheffield a Rotherham

De Birmingham

Tynemouth a South Shields

Cymoedd De Cymru

Caer-wynt

Trwyddedau a ddyfarnwyd

Nodwch fod yr wybodaeth ar gyfer yr ardaloedd tu allan i Gymru ar gael yn Saesneg.

Banbury & Bicester (PDF, 171.6 KB)
Cyhoeddwyd 15 Mai 2023

Bath & Midsomer Norton (PDF, 172.6 KB)
Cyhoeddwyd 8 Mehefin 2023

Berwickshire & North Roxburgh (PDF, 174.6 KB)
Cyhoeddwyd 18 Gorffennaf 2023

Boston, Spalding & Skegness (PDF, 171.1 KB)
Cyhoeddwyd 8 Mehefin 2023

Derby (PDF, 168.2 KB)
Cyhoeddwyd 8 Mehefin 2023

Doncaster (PDF, 171.9 KB)
Cyhoeddwyd 2 Mawrth 2023

East Fife (PDF, 171.0 KB)
Cyhoeddwyd 18 Gorffennaf 2023

Glenrothes & Kirkcaldy (PDF, 148.2 KB)
Cyhoeddwyd 6 Ionawr 2023

Inverclyde (PDF, 173.2 KB)
Cyhoeddwyd 8 Chwefror 2023

Ludlow (PDF, 145.8 KB)
Cyhoeddwyd 6 Ionawr 2023

Newport & Chepstow (PDF, 148.4 KB)
Casnewydd a Chas-gwent  (PDF, 167.5 KB)
Cyhoeddwyd 6 Ionawr 2023

Newry (PDF, 172.5 KB)
Cyhoeddwyd 8 Chwefror 2023

Northampton (PDF, 173.4 KB)
Cyhoeddwyd 8 Chwefror 2023

North Buckinghamshire (PDF, 174.4 KB)
Cyhoeddwyd 15 Mai 2023

North Pembrokeshire (PDF, 175.1 KB)
Gogledd Sir Benfro (cymru) (PDF, 171.7 KB)
Cyhoeddwyd 15 Mai 2023

Peterborough (PDF, 188.2 KB)
Cyhoeddwyd 30 Mawrth 2023

Plymouth (PDF, 189.9 KB)
Cyhoeddwyd 2 Mawrth 2023

Southampton (PDF, 173.4 KB)
Cyhoeddwyd 8 Chwefror 2023

South Gloucestershire (PDF, 191.9 KB)
Cyhoeddwyd 30 Mawrth 2023

South Pembrokeshire (PDF, 174.1 KB)
De Sir Benfro (cymru) (PDF, 169.4 KB)
Cyhoeddwyd 15 Mai 2023

Stirling & Falkirk (PDF, 187.8 KB)
Cyhoeddwyd 30 Mawrth 2023

Torbay (PDF, 146.7 KB)
Cyhoeddwyd 6 Ionawr 2023

Wakefield, Castleford & Dewsbury (PDF, 196.7 KB)
Cyhoeddwyd 2 Mawrth 2023

Wolverhampton (PDF, 171.8 KB)
Cyhoeddwyd 8 Chwefror 2023

Nodwch fod yr wybodaeth ar gyfer yr ardaloedd tu allan i Gymru ar gael yn Saesneg.


Abertawe (PDF, 171.7 KB) Cyhoeddwyd 19 Awst 2022
Abertawe (datganiad dirymu) (PDF, 90.5 KB) (Cyhoeddwyd 5 Chwefror 2024)

Bedford (PDF, 173.3 KB)
Cyhoeddwyd 19 Awst 2022

Belfast a Lisburn (PDF, 142.6 KB)
Cyhoeddwyd 28 Gorffennaf 2022

Coventry (PDF, 175.9 KB)
Cyhoeddwyd 19 Awst 2022

Darlington and Bishop Auckland (PDF, 173.1 KB)
Cyhoeddwyd 30 Medi 2022

Gogledd Aberdeen (PDF, 140.2 KB)
Cyhoeddwyd 28 Gorffennaf 2022

Nottingham (PDF, 151.8 KB)
Cyhoeddwyd Gorffennaf 28 2022

Leicester (PDF, 171.9 KB)
Cyhoeddwyd 30 Medi 2022

Llandudno and Betws-y-Coed (cymru) (PDF, 172.8 KB)
Cyhoeddwyd 30 Medi 2022

Middlesbrough and Redcar (PDF, 173.0 KB)
Cyhoeddwyd 30 Medi 2022

North Aberdeen (PDF, 140.2 KB)
Cyhoeddwyd 28 Gorffennaf 2022

Nottingham (PDF, 151.8 KB)
Cyhoeddwyd 28 Gorffennaf 2022

Warminster, Devizes and Trowbridge (PDF, 173.6 KB)
Cyhoeddwyd 30 Medi 2022

Nodwch fod yr wybodaeth ar gyfer yr ardaloedd tu allan i Gymru ar gael yn Saesneg.

Blackburn, Burnley a Darwen (PDF, 143.6 KB)
Cyhoeddwyd 12 Mai 2022

Blackpool (PDF, 143.1 KB)
Cyhoeddwyd 12 Mai 2022

Bolton a Bury (PDF, 173.8 KB)
Cyhoeddwyd 12 Mai 2022

Swydd Gaer (Dwyrain) (PDF, 141.5 KB)
Cyhoeddwyd 12 Mai 2022

Swydd Gaer (Canol) (PDF, 141.3 KB)
Cyhoeddwyd 12 Mai 2022

Congleton a Leek (PDF, 143.0 KB)
Cyhoeddwyd 12 Mai 2022

Crewe, Nantwich a Whitchurch (PDF, 143.0 KB)
Cyhoeddwyd 12 Mai 2022

Glossop a Buxton (PDF, 142.3 KB)
Cyhoeddwyd 12 Mai 2022

Lerpwl (PDF, 151.0 KB)
Cyhoeddwyd 12 Mai 2022

Manceinion (PDF, 144.9 KB)
Cyhoeddwyd 12 Mai 2022

Oldham & Rochdale (PDF, 144.6 KB)
Cyhoeddwyd 12 Mai 2022

Preston (PDF, 144.6 KB)
Cyhoeddwyd 12 Mai 2022

Stockport (PDF, 144.8 KB)
Cyhoeddwyd 12 Mai 2022

Stoke & Newcastle-under-Lyme (PDF, 145.8 KB)
Cyhoeddwyd 12 Mai 2022

Warrington, Widnes & Runcorn (PDF, 146.2 KB)

Cyhoeddwyd 12 Mai 2022

Wigan (PDF, 142.6 KB)
Cyhoeddwyd 12 Mai 2022


Wrecsam (Cymru) (PDF, 123.1 KB)
Cyhoeddwyd 12 Mai 2022

Nodwch fod yr wybodaeth ar gyfer yr ardaloedd tu allan i Gymru ar gael yn Saesneg.

Basingstoke (PDF, 112.4 KB)
Cyhoeddwyd 1 Mehefin 2021

Caergrawnt (PDF, 122.4 KB)
Cyhoeddwyd 31 Mawrth 2021

Caerdydd  (PDF, 145.6 KB)
Cyhoeddwyd 5 Mai 2021

Clevedon, Avonmouth a Filton (PDF, 115.7 KB)
Cyhoeddwyd 1 Mehefin 2021

Derry/Londonderry (PDF, 116.7 KB)
Cyhoeddwyd 2 Mawrth 2021

Dudley a Stourbridge (PDF, 115.1 KB)
Cyhoeddwyd 1 Mehefin 2021

Dwyrain Bryste, Mangotsfield a Keynsham (PDF, 117.1 KB)
Cyhoeddwyd 1 Mehefin 2021

Caeredin (PDF, 125.1 KB)
Cyhoeddwyd 5 Mai 2021

Glasgow (PDF, 123.2 KB)
Cyhoeddwyd 2 Mawrth 2021

Inverclyde (PDF, 116.6 KB)
Cyhoeddwyd 31 Mawrth 2021

Kings Lynn (PDF, 139.4 KB)
Cyhoeddwyd 5 Mai 2021

Leeds (PDF, 140.1 KB)
Cyhoeddwyd 5 May 2021

Newcastle a Gateshead (PDF, 117.1 KB)
Cyhoeddwyd 1 Mehefin 2021

Norwich (PDF, 139.2 KB)
Cyhoeddwyd 5 Mai 2021

Caersallog (PDF, 117.9 KB)
Cyhoeddwyd  2 Mawrth 2021

Sheffield a Rotherham (PDF, 127.3 KB)
Cyhoeddwyd 31 Mawrth 2021

Tynemouth a South Shields (PDF, 112.1 KB)
Cyhoeddwyd 2 Mawrth 2021

Cymoedd Cymru (PDF, 100.4 KB)
Cyhoeddwyd 2 Mawrth 2021

Cymoedd Cymru (datganiad dirymu) (PDF, 106.8 KB)
Cyhoeddwyd 5 Awst 2022

Caer-wynt (PDF, 119.2 KB)
Cyhoeddwyd 31 Mawrth 2021

Yn ôl i'r brig