Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Ymatebion i ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth blaenorol


Older responses are available via the National Archives.