Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Ymatebion i ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth blaenorol

24 Ionawr 2012

Older responses are available via the National Archives.