Y Fforwm Cydweithredu ar Reoleiddio Digidol (DRCF)


Mae'r CMA, yr ICO, yr FCA ac Ofcom gyda'i gilydd wedi ffurfio'r Fforwm Cydweithredu ar Reoleiddio Digidol (DRCF) – i weithio gyda'i gilydd ar feysydd sydd o bwys i'r ddwy ochr wrth reoleiddio gwasanaethau ar-lein.

Mae'r fforwm hwn yn cryfhau'r cydweithredu a'r cydgysylltu presennol rhwng y pedwar rheoleiddiwr. Ei nod yw harneisio ein harbenigedd cyfunol pan fydd data, preifatrwydd, cystadleuaeth, cyfathrebu a chynnwys yn rhyngweithio.

Cysylltwch â drcf@ofcom.org.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Diweddariad 6 Mai: Y CMA ac Ofcom yn cyhoeddi cyngor cod ymarfer ar y cyd ar gyfer llwyfannau a chyhoeddwyr

Ym mis Ebrill 2021, gofynnodd yr Ysgrifennydd Gwladol yr Adran dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon i'r CMA weithio gydag Ofcom i edrych yn benodol ar sut y byddai cod ymddygiad, a gynigiwyd fel rhan o'r drefn newydd o blaid cystadlu ar gyfer marchnadoedd digidol, yn rheoli'r berthynas rhwng llwyfannau a darparwyr cynnwys fel cyhoeddwyr newyddion. Nod y cod hwn oedd sicrhau bod telerau masnachu llwyfannau a chyhoeddwyr yn deg ac yn rhesymol. Rhoddodd y CMA ac Ofcom y cyngor hwn i'r Adran dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ym mis Tachwedd 2021.