Swyddi

Mae Ofcom yn gofalu am gyfathrebiadau yn y DU. O ffonau a band eang i deledu, radio, post a dyfeisiau di-wifr, ni yw rheoleiddiwr y gwasanaethau sydd wrth wraidd bywydau pobl bob dydd.

Dyma gyfnod cyffrous i ymuno ag Ofcom. Rydym yn cyflwyno gwaith hanfodol sy'n helpu i siapio gwasanaethau cyfathrebu heddiw ac yfory - o helpu'r DU i fod yn un o wledydd blaenllaw y byd mewn gwasanaethau 5G symudol, i hybu buddsoddiad mewn band eang gwibgyswllt a chefnogi'r gwasanaeth post traddodiadol.

Fel rheoleiddiwr darlledu'r DU, rydym yn cynnal safonau ym myd teledu a radio. Ac rydym yn sicrhau bod cwmnïau cyfathrebu'n glynu wrth y rheolau ac yn trin eu cwsmeriaid yn deg. I gefnogi'r holl waith hyn, rydym yn cyflawni gwaith ymchwil o safon fyd-eang mewn meysydd cyffrous fel technoleg ac ymddygiadau defnyddwyr.

Mae unrhyw swyddi yn nhîm Ofcom yng Nghymru yn cael eu hysbysebu yn Gymraeg a Saesneg ar dudalen Ofcom yng Nghymru.

Featured content

Amrywiaeth a chynhwysiad yn Ofcom

Mae Ofcom am ddenu ymgeiswyr o gronfa ddoniau sydd mor eang â phosib, Mae ein proses recriwtio wedi'i dylunio i fod yn gynhwysol i bob ymgeisydd ac yn glynu wrth ymrwymiad Ofcom i amrywiaeth a chynhwysiad.

Mwy o wybodaeth am ein hymagwedd at anabledd a chynhwysiad.

Cysylltu â ni

E-bost ar gyfer ymholiadau cyffredinol: ofcomresourcing@omnirms.com
Ffôn ar gyfer ymholiadau cyffredinol: 0330 912 1378

Mae prif swyddfa Ofcom yn Llundain. Ein cyfeiriad yw:

Ofcom
Tîm Pobl a Thrawsnewid
Riverside House
2a Southwark Bridge Road
Llundain
SE1 9HA

Mae gennym nifer o swyddfeydd rhanbarthol ar draws Lloegr yn ogystal â swyddfeydd yng Nghymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.