Diweddariad recriwtio – 19 Mawrth 2020

Yn unol ag arweiniad llywodraeth y DU ar arafu lledaeniad y Coronafeirws, rydym yn symud tuag at ddull digidol ar gyfer ein holl weithgareddau recriwtio.  Yn weithredol ar unwaith, caiff pob cyfweliad neu ganolfannau asesu eu cynnal yn ddigidol drwy Microsoft Teams (llwyfan cyfarfod ar fideo).

Mae Ofcom yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae wedi ymrwymo i sicrhau cyfleoedd cyfartal i bawb. Os ydych yn anabl ac yn dymuno gwneud cais am addasiad, rhowch wybod i ni. Os hoffech drafod hyn neu unrhyw ofynion penodol ymhellach, mae croeso i chi gysylltu â recruitment@ofcom.org.uk

Swyddi

Ofcom sy'n gofalu am gyfathrebiadau yn y DU. O ffonau a band eang i deledu, radio, post a dyfeisiau di-wifr, rydyn ni'n rheoleiddio'r gwasanaethau sydd wrth galon bywyd pob dydd pobl.

Nodwch fod swyddi sydd ar gael ar gyfer tîm Ofcom yng Nghymru yn cael eu hysbysebu yn Gymraeg a Saesneg ar dudalen Ofcom Cymru.

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ymuno ag Ofcom. Rydyn ni'n cyflwyno gwaith pwysig sy'n helpu siapo gwasanaethau cyfathrebu heddiw ac yfory. O helpu'r DU i fod yn arweinydd y wlad yn 5G symudol, i hybu buddsoddiad mewn band eang gwib gyswllt a chefnogi'r gwasanaeth post traddodiadol.

Fel rheoleiddiwr darlledu'r DU, rydyn ni'n cynnal safonau teledu a radio. Ac rydyn ni'n gwneud yn siŵr bod cwmnïau cyfathrebu yn cadw at y rheolau ac yn trin eu cwsmeriaid yn deg. I gefnogi'r holl waith hyn, rydyn ni'n cynnal ymchwil o safon byd eang mewn meysydd cyffrous fel technoleg ac ymddygiad y defnyddiwr.

Mae Ofcom yn gyflogwr blaengar a chynhwysol. Rydyn ni ymhlith rhestr 50 uchaf The Times ar gyfer cyflogwyr menywod. Rydym yn Bencampwr Amrywiaeth Stonewall, yn gyflogwr Hyderus o ran Anabledd ac un o gyflogwyr Deg Uchaf Vercida ar gyfer cydweithwyr sy'n ddu ac o gefndir lleiafrifol.

Featured content

Amrywiaeth a chynhwysiad

Mae Ofcom yn dymuno denu ymgeiswyr o gronfa dalent sydd mor eang â phosib a chafodd y broses recriwtio ei ddylunio i fod yn gynhwysol ar gyfer pob ymgeisydd ac yn dilyn ymrwymiad Ofcom i amrywiaeth a chynhwysiad.

Fel cyflogwr Hyderus o ran Anabledd, bydd ymgeiswyr sy'n anabl neu sydd â salwch hir dymor ac sy'n cyflawni'r isafswm meini prawf ar gyfer y swydd yn cael gwahoddiad i gyfweliad. Os oes angen addasiad rhesymol arnoch chi ar unrhyw adeg o'r broses recriwtio, ebostiwch recruitment@ofcom.org.uk neu ffoniwch ni ar 07885 553 450. Os ydych chi’n galw tu allan i oriau gwaith, gadewch neges ffôn ac fe wnewn ni gysylltu â chi.

Darllenwch ragor am ein hymdriniaeth o anabledd a chynhwysiad.

Cysylltu ag Ofcom

E-bost: ofcomresourcing@omnirms.com
Ffôn: 0330 912 1378

Ofcom
Riverside House
2a Southwark Bridge Road
Llundain
SE1 9HA

Er mwyn cysylltu â swyddfeydd Ofcom yn y gwledydd ac yn rhanbarthau Lloegr, edrychwch ar adran Ofcom yn y gwledydd a’r rhanbarthau ein gwefan.