Swyddi

Ofcom sy'n gofalu am gyfathrebiadau yn y DU. O ffonau a band eang i deledu, radio, post a dyfeisiau di-wifr, rydyn ni'n rheoleiddio'r gwasanaethau sydd wrth galon bywyd pob dydd pobl.

Nodwch fod swyddi sydd ar gael ar gyfer tîm Ofcom yng Nghymru yn cael eu hysbysebu yn Gymraeg a Saesneg ar dudalen Ofcom Cymru.

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ymuno ag Ofcom. Rydyn ni'n cyflwyno gwaith pwysig sy'n helpu siapo gwasanaethau cyfathrebu heddiw ac yfory. O helpu'r DU i fod yn arweinydd y wlad yn 5G symudol, i hybu buddsoddiad mewn band eang gwib gyswllt a chefnogi'r gwasanaeth post traddodiadol.

Fel rheoleiddiwr darlledu'r DU, rydyn ni'n cynnal safonau teledu a radio. Ac rydyn ni'n gwneud yn siŵr bod cwmnïau cyfathrebu yn cadw at y rheolau ac yn trin eu cwsmeriaid yn deg. I gefnogi'r holl waith hyn, rydyn ni'n cynnal ymchwil o safon byd eang mewn meysydd cyffrous fel technoleg ac ymddygiad y defnyddiwr.

Mae Ofcom yn gyflogwr blaengar a chynhwysol. Rydyn ni ymhlith rhestr 50 uchaf The Times ar gyfer cyflogwyr menywod. Rydym yn Bencampwr Amrywiaeth Stonewall, yn gyflogwr Hyderus o ran Anabledd ac un o gyflogwyr Deg Uchaf Vercida ar gyfer cydweithwyr sy'n ddu ac o gefndir lleiafrifol.

Featured content

Amrywiaeth a chynhwysiad

Mae Ofcom yn dymuno denu ymgeiswyr o gronfa dalent sydd mor eang â phosib a chafodd y broses recriwtio ei ddylunio i fod yn gynhwysol ar gyfer pob ymgeisydd ac yn dilyn ymrwymiad Ofcom i amrywiaeth a chynhwysiad.

Fel cyflogwr Hyderus o ran Anabledd, bydd ymgeiswyr sy'n anabl neu sydd â salwch hir dymor ac sy'n cyflawni'r isafswm meini prawf ar gyfer y swydd yn cael gwahoddiad i gyfweliad. Os oes angen addasiad rhesymol arnoch chi ar unrhyw adeg o'r broses recriwtio, ebostiwch recruitment@ofcom.org.uk neu ffoniwch ni ar 07885 553 450. Os ydych chi’n galw tu allan i oriau gwaith, gadewch neges ffôn ac fe wnewn ni gysylltu â chi.

Darllenwch ragor am ein hymdriniaeth o anabledd a chynhwysiad.

Cysylltu ag Ofcom

E-bost: ofcomresourcing@omnirms.com
Ffôn: 0330 912 1378

Ofcom
Riverside House
2a Southwark Bridge Road
Llundain
SE1 9HA

Er mwyn cysylltu â swyddfeydd Ofcom yn y gwledydd ac yn rhanbarthau Lloegr, edrychwch ar adran Ofcom yn y gwledydd a’r rhanbarthau ein gwefan.