Datganiad: Adolygiad o’r Canllawiau ar gyfer Cynyrchiadau a Rhaglenni Rhanbarthol

  • Dechrau: 19 Rhagfyr 2018
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 27 Chwefror 2019

Datganiad a gyhoeddwyd 19 Mehefin 2019

Mae'r datganiad hwn yn nodi ein penderfyniadau terfynol ynghylch y newidiadau rydym yn eu gwneud i'n Canllawiau ar gyfer Cynyrchiadau Rhanbarthol a Rhaglenni Rhanbarthol, a'r prosesau cydymffurfio ac adrodd cysylltiedig.

Mae cynhyrchu rhaglenni teledu y tu allan i Lundain yn rhan hollbwysig o’r darlledu yn y DU. Mae’n helpu i wasgaru ac i ysgogi buddsoddiadau a chyfleoedd swyddi yn y sector ar draws y DU. Mae hefyd o fudd i wylwyr drwy sicrhau amrywiaeth eang o raglenni a safbwyntiau golygyddol.

Er mwyn helpu i hybu hyn, mae Ofcom yn gosod cwotâu ar ddarlledwyr gwasanaethau cyhoeddus  i sicrhau bod cyfran addas o'u rhaglenni rhwydwaith yn cael eu gwneud y tu allan i'r M25. Rydym ni’n cyhoeddi canllawiau i helpu darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus i benderfynu pa raglenni sy’n cyfri fel rhai a wneir y tu allan i Lundain

Yn 2017, fe wnaethom lansio adolygiad o’n Canllawiau ar gyfer Cynyrchiadau Rhanbarthol a Rhaglenni Rhanbarthol i sicrhau eu bod yn dal yn effeithiol yn y diwydiant creu rhaglenni sydd ohoni heddiw. Yn dilyn canfyddiadau cam cyntaf yr adolygiad hwn, aethom ati i ymgynghori ynghylch newidiadau arfaethedig i'r Canllawiau ym mis Rhagfyr 2018. Mae'r datganiad hwn yn ystyried amrywiaeth eang o ymatebion.

Bydd ein pecyn o newidiadau’n golygu bod mwy o fanylder ac atebolrwydd yn y drefn ar gyfer cynyrchiadau rhanbarthol. Bydd hynny’n golygu ei bod yn cyflawni bwriad y polisi’n well sef cefnogi ac ysgogi’r economïau creadigol yng ngwledydd ac yn rhanbarthau'r DU.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Advisory Committee for Northern Ireland (PDF File, 122.6 KB) Sefydliad
Advisory Committee for Scotland (PDF File, 242.7 KB) Sefydliad
Advisory Committee for Wales (PDF File, 146.4 KB) Sefydliad
Barbieri, J. (PDF File, 49.2 KB) Ymateb
Bartke, K. (PDF File, 90.1 KB) Ymateb