Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Simplifying Non-Geographic Numbers

  • Dechrau: 16 Rhagfyr 2010
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 31 Mawrth 2011

Due to the number of requests from stakeholders we are extending the consultation until the end of March


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Responder name Type
24_Seven_Communications.pdf (PDF File, 38.4 KB) Individual
4D_Interactive.pdf (PDF File, 1.3 MB) Individual
AIME.pdf (PDF File, 120.1 KB) Individual
AIME_-_Annex.pdf (PDF File, 71.4 KB) Individual
Antelope_Consulting.pdf (PDF File, 62.4 KB) Individual