Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Gwneud cais am drwydded radio morol neu i’w amrywio

30 Ionawr 2017

Maritime radio enables ship stations to communicate with each other and with shore stations, primarily for the safety of human life and the protection of vessels.