Rheoleiddio llwyfannau rhannu fideos (VSP)

Mae llwyfannau rhannu fideos (VSPs) yn fath o wasanaeth fideo ar-lein sy'n galluogi defnyddwyr i uwchlwytho fideos a'u rhannu gyda'r cyhoedd.

O 1 Tachwedd 2020, mae'n rhaid i lwyfannau rhannu fideos a sefydlir yn y DU gydymffurfio â rheolau newydd ar ddiogelu defnyddwyr rhag cynnwys niweidiol.

Yn yr adran hon cewch wybodaeth am ein dull o reoleiddio, canllawiau ar beth i'w wneud fel darparwr VSP, rhestr o wasanaethau hysbysedig a llawer mwy.

Featured content

Latest publications

Regulating video-sharing platforms – Ofcom's updated plan and approach
Published 25 January 2024

How video-sharing platforms protect children from encountering harmful videos
Published 14 December 2023

Protecting users from harmful video material: open letter to UK-established VSPs (PDF, 79.0 KB)
Published 11 October 2023