Canllawiau ymarferol i wella eich cyflymder band eang


Speedometer computer

Mae nifer o ffactorau sy'n effeithio cyflymdra eich cysylltiad band eang. 

Mae pellter eich cartref o'r gyfnewidfa ffôn, ar ba amser o'r dydd rydych chi'n mynd ar-lein a faint o bobl sy'n eich cartref sy'n defnyddio'r rhyngrwyd ar yr un pryd -gall pob un o'r rhain arafu eich cysylltiad chi.

Hefyd, efallai nad yw eich dyfais wedi'i gosod yn gywir neu efallai fod y llinell sy'n darparu'r cysylltiad rhyngrwyd i'ch cartref wedi malu a gallai polisïau rheoli traffig eich darparwr rhyngrwyd fod yn ffactor hefyd.

Gallai’r awgrymiadau canlynol helpu i wella’ch cyflymder - mae’r tri olaf (8-10) yn berthnasol os ydych chi’n cael eich band eang drwy eich llinell ffôn yn hytrach na drwy gebl.