Gwiriwr band eang a symudol Ofcom


Mae'r  gwiriwr symudol a band eang sydd ar gael yn Gymraeg yn eich galluogi i:

Rhowch god post i weld darpariaeth symudol drwy ddarparwr, neu argaeledd gwasanaethau band eang (safonol, cyflym iawn a gwibgyswllt). Gallwch hefyd weld y canlyniadau ar fapiau rhyngweithiol. Cofiwch newid y dewis iaith ar frig y dudalen i 'Cymraeg' i weld fersiwn Gymraeg y gwiriwr.

Defnyddiwch y gwiriwr symudol a band eang drwy'ch porwr

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r gwiriwr, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin.

Lawrlwythwch yr ap gwirio

Mae’r gwiriwr hefyd ar gael fel ap. Gallwch ei lawrlwytho am ddim i’ch ffôn clyfar neu’ch tabled.

Manteision yr ap yn hytrach na’r fersiwn porwr y we yw ei fod yn:

  • rhedeg perfformiad cryfach a phrawf cyflymder sydd â gwell canlyniadau
  • galluogi chi i redeg cyflymderau eich cysylltiad 3g NEU 4G
  • cadw cofnod hanesyddol er mwyn i chi fedru tracio canlyniadau eich profion dros amser

Llwytho i lawr o Google Play Store

Llwytho i lawr o Apple App Store

Gallwch lawrlwytho'r ap yn rhad ac am ddim i'ch ffôn clyfar neu'ch tabled.

Mae'r fideo isod ar gael yn Saesneg yn unig.

API

Mae’r data band eang a symudol sefydlog ar gael drwy API hefyd.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?