Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Gwiriwr band eang a symudol Ofcom


Mae ein ap rhad ac am ddim, sydd ar gael yn Gymraeg, yn helpu chi i wneud y gorau o'ch cysylltiad â'r rhyngrwyd, pan fyddwch chi gartref neu yma a thraw.

Mae'r ap gwirio symudol a band eang yn eich galluogi i:

  • Wirio darpariaeth symudol ac argaeledd o dan do/yn yr awyr agored ar gyfer llais a gwasanaethau 3G a 4G yr holl prif ddarparwyr.
  • Gwirio argaeledd band eang a chyflymderau ar gyfer unrhyw gyfeiriad yn y DU.
  • Profi perfformiad a chyflymder eich cysylltiad symudol neu fand eang yn gyflym.
  • Cael awgrymiadau ar sut i wella eich cysylltiad rhyngrwyd neu ddarpariaeth symudol

Cofiwch ddewis 'Cymraeg' yn eich gosodiadau iaith os ydych yn defnyddio dyfais symudol. Neu fe allwch chi ddefnyddio'r gwiriwr symudol a band eang yn syth o'ch porwr gwe o gyfrifiaduron a dyfeisiau eraill.

Mae'r fideo isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Sut ydw i'n gwirio darpariaeth?

Pwyswch y dewis "gwirio argaeledd" ar hafan yr ap.

  • Symudol-  gallwch ddod o hyd i argaeledd gwasanethau llais, 3G a 4G o'ch darparwr a'r lleill i gyd, yn eich lleoliad presennol. Gallwch wirio darpariaeth dan do ac yn yr awyr agored.
  • Band eang–bydd yr ap yn dangos cyflymder (llwytho i lawr a llwytho i fyny) ac argaeledd gwasanethau band eang yn eich lleoliad presennol.

Gallwch hefyd gael golwg ar argaeledd gwasanethau symudol a band eang yn defnyddio'r mapiau argaeledd rhyngweithiol.

Os ydych chi eisiau gwirio band eang eich cartref, dechreuwch yr ap ar ddyfais sydd wedi cysylltu â’ch rhwydwaith Wi-Fi. Bydd yn rhedeg cyfres o brofion i weld sut mae eich Wi-Fi yn perfformio.

Sut ydw i'n cynnal prawf?

I wirio eich perfformiad band eang, cysylltwch eich dyfais i'ch rhwydwaith Di-Wifr a dewis "cynnal prawf" o fewn yr ap. Bydd yr ap wedyn yn cynnal cyfres o brofion i wirio sut mae eich gwasanaeth Di-Wifr yn perfformio.

Os ydy'r ap yn dod o hyd i unrhyw broblemau Di-Wifr neu band-eang, bydd yn rhoi awgrymiadau i chi fedru gwella perffformiad.

I gael trosolwg cyflawn o berfformiad eich cartref, rydym yn argymell eich bod yn cynnal nifer o brofion mewn gwahanol leoliadau, ar wahanol adegau ac ar ddyfeisiau gwahanol.

Am ragor o wybodaeth am yr ap darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?