Gwiriwr band eang a symudol Ofcom


Mae'r  gwiriwr symudol a band eang sydd ar gael yn Gymraeg yn eich galluogi i:

Rhowch god post i weld darpariaeth symudol fesul darparwr, neu argaeledd gwasanaethau band eang (safonol, cyflym iawn a gwibgyswllt). Gallwch hefyd weld y canlyniadau ar fapiau rhyngweithiol. Cofiwch newid y dewis iaith ar frig y dudalen i 'Cymraeg' i weld fersiwn Gymraeg y gwiriwr.

Os na allwch chi gael cyflymder llwytho i lawr o 10Mbit yr eiliad, efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer Rhwymedigaeth Gwasanaeth Band Eang (USO).

Defnyddiwch y gwiriwr symudol a band eang

Gallwch ddefnyddio'r gwiriwr yn Gymraeg trwy newid yr iaith ar frig y dudalen ar y dde. I gael rhagor o wybodaeth am y gwiriwr, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin.

API band eang a data symudol

Mae’r data band eang a symudol sefydlog ar gael drwy API hefyd.

Eisiau gwirio statws y rhwydwaith yn eich ardal?

Ni all ein gwiriwr darpariaeth eich hysbysu am waith cynnal a chadw neu broblemau sydd wedi eu hadrodd yn eich ardal. Mae'n bosib y bydd eich darparwr yn dangos yr wybodaeth hon ar eu gwefan.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?