Gwiriwr band eang a symudol Ofcom

16 December 2016

Mae Ofcom wedi datblygu ap sydd ar gael am ddim i’ch helpu i wneud y gorau o'ch cysylltiad â'r rhyngrwyd, pan fyddwch chi gartref neu yma a thraw.

Mae’n siop un stop a fydd yn dangos eich darpariaeth symudol a band eang, yn profi eich cysylltiadau ac yn rhoi awgrymiadau ar gyfer gwella perfformiad.

Mae'r ap yn gweithio ar ffonau clyfar a thabledi ac mae ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg a gallwch ei lwytho i lawr o Google Play Store ac Apple App Store.

Mae'r fideo isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Sut mae’n gweithio?

Os ydych chi eisiau gwirio band eang eich cartref, dechreuwch yr ap ar ddyfais sydd wedi cysylltu â’ch rhwydwaith Wi-Fi. Bydd yn rhedeg cyfres o brofion i weld sut mae eich Wi-Fi yn perfformio.

I gael golwg gyflawn, mae’n syniad da rhedeg y prawf mewn lleoliadau gwahanol, ar adegau gwahanol ac ar ddyfeisiau gwahanol.

Os bydd yr ap yn dod o hyd i broblem, bydd yn rhoi gwybod i chi ai eich WI-Fi neu eich cysylltiad band eang sy’n achosi’r broblem. Bydd hefyd yn rhoi awgrymiadau i helpu i ddatrys unrhyw broblemau.

  • Er enghraifft, er mwyn mynd i’r afael â phroblem gyda’ch Wi-Fi, efallai bydd yn awgrymu eich bod yn:
    rhoi eich llwybrydd Wi-Fi ar fwrdd neu ar silff yn hytrach nag ar y llawr.
  • Cadw eich llwybrydd cyn belled ag y gallwch oddi wrth ddyfeisiau trydanol eraill yn ogystal â'r rheini sy’n allyrru signalau di-wifr fel seinyddion Bluetooth, monitor babi ayb.
  • Edrych ar gyfarwyddiadau’r llwybrydd i weld a oes modd i chi ddewis sianel Wi-Fi sy’n llai prysur eich hun.

Bydd yr ap hefyd yn rhoi awgrymiadau i wella eich cysylltiad band eang ac yn rhoi gwybod i chi os oes gwasanaethau cyflymach ar gael yn eich ardal chi.

Mae gwiriwr darpariaeth symudol yr ap yn dangos darpariaeth llais, 3G neu 4G gan yr holl gwmnïau mawr, dan do ac yn yr awyr agored, lle bynnag ydych chi yn y DU, ac mae hefyd yn rhoi awgrymiadau ar gyfer gwella eich darpariaeth symudol.