Cymharu prisiau


Ydych chi’n chwilio am gytundeb ffôn, band eang neu deledu newydd?

Ofcom price accreditation logo

Ffordd dda o gael gwybod pa fargeinion sydd ar gael yw edrych ar safleoedd cymharu prisiau sydd wedi cael eu hachredu gan Ofcom.

Gallwch hefyd ddatganfod sut wnaeth y darparwyr berfformio.

Dyfernir logo Saesneg cynllun achredu pris Ofcom i wefannau y bu eu gwasanaethau cymharu prisiau drwy archwiliad annibynnol trylwyr gan ein pencadlys yn Llundain. Mae'r archwiliad yn gwirio a yw'r wybodaeth a ddarperir i ddefnyddwyr yn hygyrch, yn gywir, yn dryloyw, yn gynhwysfawr ac yn gyfoes.

Cymharu bargeinion

Ar hyn o bryd mae gan Ofcom chwe aelod achrededig o'r cynllun cymharu prisiau: broadband.co.uk, billmonitor.com, handsetexpert.com, mobile-phones.co.uk, broadbanddeals.co.uk a broadbandcompared.co.uk.

Cliciwch ar y logos isod i fynd i'r safleoedd cymharu prisiau. Gall gwasanaethau cymharu prisiau sydd â diddordeb mewn cael eu hachredu gan Ofcom droi at ein canllawiau ar sut i wneud cais i'r Cynllun, a dogfennau cysylltiedig eraill.

Billmonitor logo
 • Symudol
Broadband compared 
 • Band eang
 • Llinell dir
 • Teledu-drwy-dalu
broadbanddeals.co.uk logo
 • Band eang
 • Llinell dir
 • Teledu-drwy-dalu
Broadband.co.uk logo rs
 • Band eang
 • Llinell dir
 • Teledu-drwy-dalu
 • Symudol
mobile-phones.co.uk logo 
 • Symudol