Cymharu prisiau


Mae Ofcom yn credu y dylai pob cwsmer ffôn, band eang a theledu-drwy-dalu gael bargen deg. Rydym am i gwsmeriaid allu siopa'n hyderus, gwneud dewisiadau gwybodus a chael y fargen gywir ar gyfer eu hanghenion. Mae offer cymharu, megis gwefannau cymharu prisiau, yn darparu gwasanaeth gwerthfawr i bobl sy'n llywio'r ystod eang o gynnyrch ffôn, band eang a theledu-drwy-dalu sydd ar gael heddiw.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?