Cymharu prisiau


Ydych chi’n chwilio am gytundeb ffôn, band eang neu deledu newydd?

Ffordd dda o gael gwybod pa fargeinion sydd ar gael yw edrych ar safleoedd cymharu prisiau sydd wedi cael eu hachredu gan Ofcom.

Dyfernir logo cynllun achredu pris Ofcom i wefannau y bu eu gwasanaethau cymharu prisiau drwy archwiliad annibynnol trylwyr. Mae'r archwiliad yn gwirio a yw'r wybodaeth a ddarperir i ddefnyddwyr yn hygyrch, yn gywir, yn dryloyw, yn gynhwysfawr ac yn gyfoes.

Cymharu bargeinion

Ar hyn o bryd mae gan Ofcom saith aelod achrededig o'r cynllun cymharu prisiau: broadbandchoices.co.uk, simplifydigital.co.uk, broadband.co.uk, billmonitor.com, mobilephonechecker.co.uk, ctrlio.com, a handsetexpert.com.

Mae Billmonitor.com, Mobilephonechecker.co.uk, ctrlio.com, a handsetexpert.com yn cymharu bargeinion ffonau symudol, broadbandchoices.co.uk a simplifydigital.co.uk yn cymharu gwasanaethau llinell dir, teledu a band eang, tra bod broadband.co.uk yn cymharu bargeinion band eang a llinell dir. Dim ond y tudalennau sy'n cymharu'r gwasanaethau y maen nhw wedi eu hachredu ar eu cyfer all arddangos logo Ofcom.

Cliciwch ar y logos isod i fynd i'r safleoedd cymharu prisiau. Gall gwasanaethau cymharu prisiau sydd â diddordeb mewn cael eu hachredu gan Ofcom droi at ein canllawiau ar sut i wneud cais i'r Cynllun, a dogfennau cysylltiedig eraill.

Billmonitor logobbchoices
Broadband.co.uk logo rsCable logo rs
Mobile checker logoSimplify logo rs