Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Cymharu prisiau


Ydych chi’n chwilio am gytundeb ffôn, band eang neu deledu newydd?

Ofcom price accreditation logo

Ffordd dda o gael gwybod pa fargeinion sydd ar gael yw edrych ar safleoedd cymharu prisiau sydd wedi cael eu hachredu gan Ofcom.

Gallwch hefyd ddatganfod sut wnaeth y darparwyr berfformio.

Dyfernir logo Saesneg cynllun achredu pris Ofcom i wefannau y bu eu gwasanaethau cymharu prisiau drwy archwiliad annibynnol trylwyr gan ein pencadlys yn Llundain. Mae'r archwiliad yn gwirio a yw'r wybodaeth a ddarperir i ddefnyddwyr yn hygyrch, yn gywir, yn dryloyw, yn gynhwysfawr ac yn gyfoes.

Cymharu bargeinion

Ar hyn o bryd mae gan Ofcom chwe aelod achrededig o'r cynllun cymharu prisiau: broadband.co.uk, billmonitor.com, handsetexpert.com, mobile-phones.co.uk, broadbanddeals.co.uk a broadbandcompared.co.uk.

Cliciwch ar y logos isod i fynd i'r safleoedd cymharu prisiau. Gall gwasanaethau cymharu prisiau sydd â diddordeb mewn cael eu hachredu gan Ofcom droi at ein canllawiau ar sut i wneud cais i'r Cynllun, a dogfennau cysylltiedig eraill.

Billmonitor logo
 • Symudol
Broadband compared 
 • Band eang
 • Llinell dir
 • Teledu-drwy-dalu
broadbanddeals.co.uk logo
 • Band eang
 • Llinell dir
 • Teledu-drwy-dalu
Broadband.co.uk logo rs
 • Band eang
 • Llinell dir
 • Teledu-drwy-dalu
 • Symudol
mobile-phones.co.uk logo 
 • Symudol