Negeseuon testun sbam


Anfon neges destun yw un o'r ffyrdd mwyaf pobologaidd o hyd o gadw mewn gysylltiad.

Felly nid yw'n syndod bod cwmnïau'n dewis marchnata eu cynnyrch drwy negeseuon testun.

Mae'r canllaw hwn yn esbonio mwy am negeseuon testun sbam a sut i'w stopio.

Ydych chi'n chwilio am gymorth gyda negeseuon testun sbam?

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?