Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Codau ymarfer


Mae Ofcom yn ymrwymedig i gynnal sector telegyfathrebu llewyrchus lle gall cwmnïau gystadlu’n deg a lle gall busnesau a chwsmeriaid fanteisio ar amrywiaeth eang o wasanaethau. Mae'r adran hon yn cwmpasu’r codau ymarfer.

Rydym wedi diwygio’r codau ymarfer ar gyflymderau band eang. Bydd y codau newydd yn berthnasol i bryniannau band eang o 1 Mawrth 2019 ymlaen. Gweler isod am ragor o wybodaeth.