Rhifau ffôn ar gyfer eu defnyddio mewn dramâu teledu a radio

26 Hydref 2004

Mae Ofcom yn parhau i dderbyn ceisiadau am Rifau Daearyddol i'w defnyddio at ddibenion drama. Mewn ymateb i hyn, mae Ofcom wedi pennu amyrwiaeth o Rifau Ffôn Daearyddol at ddibenion rhaglenni drama (rhifau 1000 o fewn pob Ardal Cod Daearyddol).