Gwneud Synnwyr o’r Cyfryngau

Gwneud Synnwyr o'r Cyfryngau yw rhaglen waith Ofcom i helpu gwella sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth ar-lein oedolion a phlant yn y DU.

Rydyn ni'n gwneud hyn trwy rannu ein mewnwelediad ein hunain, a thrwy roi hwb i'r gymuned ymwybyddiaeth o'r cyfryngau ehangach i symud ymlaen a pheilota gweithgareddau a mentrau i gefnogi hyn. Mae'r gwaith hwn yn adeiladu ar gorff ymchwil sylweddol Ofcom i arferion cyfryngau'r DU, ei hagweddau atynt a'i dealltwriaeth feirniadol ohonynt.

Yn yr adran hon gallwch chi ddod o hyd i ddolenni i'n hymchwil ymwbyddiaeth o'r cyfryngau ac ymchwil farchnad ar-lein berthnasol, ynghyd â gwybodaeth arall am Gwneud Synnwyr o'r Cyfryngau, gan gynnwys ein panel cynghori a manylion ar sut i ymuno â'n rhwydwaith rhanddeiliaid.

Ein blaenoriaethau llythrennedd y cyfryngau: ymgysylltu, cychwyn, sefydlu, gwerthuso, ymchwil

Ein blaenoriaethau ymwybyddiaeth o'r cyfryngau

Mae ein hymagwedd at hyrwyddo ymwybyddiaeth o'r cyfryngau ar-lein yn aml-ochrog ac yn ystyried nifer o wahanol agweddau. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • beth mae defnyddwyr yn ei wneud ac yn dod ar ei draws ar-lein;
  • sut gall mentrau ywybyddiaeth o'r cyfryngau wella sgiliau digidol; a
  • sut gall dylunio'r gwasanaethau gael effaith ar allu defnyddwyr i gymryd rhan yn llawn ac yn ddiogel ar-lein.

Byddwn yn canolbwyntio ein gweithgareddau ymwybyddiaeth o'r cyfryngau mewn pum maes. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ynghylch rhain isod.

Ymgysylltu

Ymgysylltu â’r amrywiaeth eang o ymarferwyr ymwybyddiaeth o’r cyfryngau

Cychwyn

Cychwyn treialon ac ymgyrchoedd peilot i hybu ymwybyddiaeth o’r cyfryngau

Sefydlu

Sefydlu arfer gorau o ran egwyddorion dylunio ymwybyddiaeth o’r cyfryngau

Gwerthuso

Darparu canllaw ar werthuso a thystiolaeth ar beth sy’n gweithio 

Ymchwil

Ymchwilio i gyflwr ymwybyddiaeth o’r cyfryngau a rhannu ein sylfaen dystiolaeth

Rhwydwaith a Phanel

Defnyddio arbenigedd y sector i lywio ein gweithgareddau