Gwneud Synnwyr o’r Cyfryngau

Gwneud synnwyr o'r cyfryngauRhaglen waith gan Ofcom yw 'Gwneud Synnwyr o'r Cyfryngau' i helpu gwella sgiliau ar-lein, gwybodaeth a dealltwriaeth oedolion a phlant y DU, drwy ddarparu ymchwil cryf a chydweithio/cydlynu â rhanddeiliaid perthnasol a'u gweithgareddau.

Mae'r gwaith hwn yn cyfoethogi ymchwil sylweddol Ofcom ar arferion y cyfryngau, agweddau a dealltwriaeth beirniadol.

Ar y dudalen hon, gallwch ddarganfod dolenni perthnasol i'n hymchwil llythrennedd y cyfryngau ac ymchwil y farchnad ar-lein ynghyd â gwybodaeth bellach ynghylch 'Gwneud Synnwyr o'r Cyfryngau'. Yn ogystal cewch wybodaeth am ein panel cynghori a manylion ynghylch sut i ymuno â'n rhwydwaith rhanddeiliaid.  .

Featured content