Plant a rhieni: adroddiad ar ddefnydd o'r cyfryngau ac agweddau atynt 2020/21

28 Ebrill 2021

Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar ddefnydd plant a phobl ifanc 5-15 oed o'r cyfryngau, eu hagweddau at y cyfryngau a’u dealltwriaeth o’r cyfryngau, yn ogystal â mynediad i’r cyfryngau a defnydd ymhlith plant 3-4 oed.

Mae'r adroddiad hefyd yn cynnwys canfyddiadau am safbwyntiau rhieni am ddefnydd eu plant o'r cyfryngau, a'r ffyrdd mae rhieni yn chwilio am -neu'n penderfynu peidio monitro neu roi terfyn ar ddefnydd o wahanol fathau o gyfryngau.

Mae'r adroddiad yn adnodd cyfeirio ar gyfer diwydiant, rhanddeiliaid a defnyddwyr. Mae hefyd yn darparu cyd-destun i'r gwaith mae Ofcom yn cyflawni yn ehangu diddordebau defnyddwyr a dinasyddion yn y marchnadoedd rydym ni'n eu rheoleiddio.

Mae Deddf Cyfathrebiadau 2003 yn rhoi dyletswydd ar Ofcom i hyrwyddo ac i gynnal ymchwil ym maes ymwybyddiaeth o'r cyfryngau. Mae'r adroddiad hwn ar blant a rhieni yn cyfrannu at waith Ofcom yn cyflawni'r ddyletswydd hon.

Plant a rhieni: adroddiad ar ddefydd o'r cyfryngau ac agweddau atynt

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Children and parents: media use and attitudes report 2020/21 interactive data

Children and parents: media use and attitudes annex 2020/21 (PDF, 343.3 KB)

Children and parents: media use and attitudes chart pack 2020/21 (PDF, 8.6 MB)

Children and parents: media use and attitudes report 2020/21 – interactive data