Cysylltu'r Gwledydd 2023

19 Rhagfyr 2023

Cysylltu'r Gwledydd Cymru yw ein hadroddiad blynyddol ar argaeledd gwasanaethau band eang a symudol yng Nghymru, gan gynnwys cyflwyno rhwydweithiau gigabit-alluog, ffeibr llawn a 5G.

Rydym wedi cyhoeddi adroddiadau ar wahân ar gyfer pob un o wledydd y DU a hefyd adroddiad ar gyfer y Deyrnas Unedig yn ei chyfanrwydd (PDF, 3.0 MB) (Saesneg yn unig). Mae ein adroddiad rhyngweithiol yn galluogi pobl i gyrchu data'n hwylus ar gyfer gwahanol rannau o'r DU a mathau penodol o wasanaethau. Rydym hefyd wedi cyhoeddi'r Cerdyn Sgorio Band Eang Rhyngwladol 2023, sy'n cymharu sefyllfa ddiweddar y DU o ran argaeledd band eang â nifer o wledydd eraill yn Ewrop.

As flagged in footnote 32 of the December 2023 UK report (on page 23), while conducting final accuracy checks BT informed us that the implementation of a new data model might have impacted on their reporting of total USO orders and premises passed by resulting build. BT has now provided us with updated data. This updated data affects the numbers we reported for England and Scotland in Table 2.13 of the UK Report, which should read as follows (numbers in bold have been updated and figures in brackets highlight the amount of the increase):

Number of USO OrdersTotal premises passed by resulting build
England1,532 (+3)7272 (+14
Northern Ireland87723
Scotland112 (+1)528 (+30)
Wales2411313

In addition, the reference to ‘111’ USO orders in Scotland on page 17 of the Scotland Report has been corrected to refer to 112 orders instead.

We also identified an error in the caption heading of the map set out in Figure 2.6 of the UK Report (page 24) and Figure 2.2 of the England Report (page 10). The heading referred to the number of ‘USO premises passed’ rather than ‘USO orders’. We have now updated this heading to refer to ‘number of USO orders’ instead. The map itself is not affected by the updates to the BT data.

Prif adroddiad

Cysylltu'r Gwledydd 2023 - Adroddiad Cymru (PDF, 1.4 MB)

Noder bod y dogfennau isod yn Saesneg:

Connected Nations 2023: UK report (PDF, 3.0 MB)

Methodology annex (PDF, 483.9 KB)

Featured content