Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Cyfryngau'r Genedl 2020

07 Awst 2020

Dyma drydydd adroddiad blynyddol Cyfryngau'r Genedl gan Ofcom, cyhoeddiad cyfeiriadol i’r diwydiant, gwneuthurwyr polisi, academyddion a defnyddwyr.

Mae’n adolygu tueddiadau allweddol yn y sectorau teledu a fideo ar-lein, ynghyd â’r radio a sectorau sain eraill. Yn ogystal â’r adroddiad hwn, ceir adroddiad rhyngweithiol sy’n cynnwys ystod eang o ddata. Mae yno hefyd adroddiadau ar wahân ar gyfer y DU, Cymru,Gogledd Iwerddon a’r Alban

Daw'r adroddiad eleni ynghanol cyfnod byrlymus a heriol i ddiwydiant y cyfryngau yn y DU. Mae pandemig Covid-19 a'r cyfnod clo ddaeth yn ei sgil wedi newid ymddygiad defnyddwyr yn sylweddol ac wedi achosi tarfu ar draws darlledu, cynhyrchu, hysbysebu a sectorau cysylltiedig eraill.

Mae ein hadroddiad yn canolbwyntio yn bennaf ar ddatblygiadau diweddar a'u goblygiadau ar gyfer y dyfodol. Mae'n eu gosod yn erbyn cefndir tueddiadau fwy hir dymor a nodwyd yn ein hadolygiad pum mlynedd o ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus (DGC) a gyhoeddwyd ym mis Chwefror, rhan o'n hadolygiad o gyfryngau gwasanaethau cyhoeddus, Sgrin Fach, Trafodaeth Fawr. Mae Cyfryngau'r Genedl yn rhoi mwy o dystiolaeth i gefnogi hyn, ac yn ogystal, yn asesu tirwedd y diwydiant yn ehangach.

Cyfryngau'r Genedl: adroddiadau

Adroddiad rhyngweithiol

Mae'r adroddiad data yma, sydd ar gael yn Saesneg yn unig, yn cydfynd gydag adroddiad y DU ac yn darparu mynediad rhyngweithiol i amrywiaeth eang o ddata.

Media Nations: Interactive report 2020