Rhyddid Gwybodaeth a Diogelu Data

Cyhoeddwyd: 2 Medi 2021

O dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2020, mae gan aelodau'r cyhoedd yr hawl i ofyn am wybodaeth gan awdurdodau cyhoeddus. Mae Ofcom yn awdurdod cyhoeddus sy'n golygu gallwch gysylltu gyda ni i wneud cais Rhyddid Gwybodaeth (FOI yn Saesneg).

Rydyn ni'n cyhoeddi ceisiadau'r gorffennol ar-lein ac rydyn ni'n cadw cynllun cyhoeddiadau o erthyglau a dogfennau a allai'ch helpu i gael gwell dealltwriaeth o'r math o wybodaeth gall Ofcom ei ryddhau. Rydyn ni'n parchu'ch preifatrwydd ac yn cydymffurfio gyda'r ddeddfwriaeth Gwarchod Data.

Yn ôl i'r brig