Mae gwasanaeth fideo ar-alwad ar gael, ond nid yw’n ymddangos ar restr Ofcom o wasanaethau rhaglenni ar-alwad sy’n cael eu rheoleiddio

Cyhoeddwyd: 29 Mehefin 2020
Diweddarwyd diwethaf: 16 Mawrth 2023

Dylai gwasanaethau fideo ar-alwad sy’n diwallu set o feini prawf penodol gael eu rheoleiddio gan Ofcom. Felly dylid rhoi gwybod i Ofcom am y gwasanaethau hyn drwy anfon yr wybodaeth berthnasol am y gwasanaeth atom. Dyma restr o’r gwasanaethau rhaglenni fideo ar-alwad mae Ofcom wedi cael gwybod amdanynt .

Os ydych chi’n gwybod am wasanaeth fideo ar-alwad sydd ar waith ond nad yw ar y rhestr hon, cysylltwch ag Adran Cwynion Rhaglenni ar-alwad Ofcom.

Rate this page

Thank you for your feedback.

We read all feedback but are not able to respond. If you have a specific query you should see other ways to contact us.

Was this page helpful?
Yn ôl i'r brig