Darlledu anghyfreithlon

Cyhoeddwyd: 16 Ionawr 2023
Diweddarwyd diwethaf: 17 Tachwedd 2023

Os oes gennych unrhyw wybodaeth a allai helpu Ofcom i adnabod darlledwyr anghyfreithlon neu'r rhai sy'n gyfrifol, hoffem glywed oddi wrthych.

Dylai gwrandawyr gwblhau'r Ffurflen Adrodd Radio Anghyfreithlon (Gwrandawyr).

Dylai darlledwyr trwyddedig wirio yma i gadarnhau bod yr ymyriant o fewn eich ardal ddarlledu, cyn cwblhau ein Ffurflen Adrodd Radio Anghyfreithlon (Darlledwyr).

Os oes gennych unrhyw wybodaeth a allai helpu Ofcom i adnabod anheddau a ddefnyddir gan ddarlledwyr anghyfreithlon neu'r rhai sy'n gyfrifol, fe hoffem glywed oddi wrthych. Cwblhewch ein Hadroddiad Gwybodaeth Radio Anghyfreithlon ar-lein.

Gallwch gysylltu â ni dros y ffôn hefyd: 01462 428540.

Os ydych yn fyddar neu'n drwm eich clyw neu â nam ar y clyw, ein rhif ffôn testun yw 020 7981 3043. Noder mai dim ond gydag offer arbennig y mae'r rhifau hyn yn gweithio.

Neu gallwch ysgrifennu atom:

Ofcom
Riverside House
2a Southwark Bridge Road
Llundain
SE1 9HA

Darllen mwy am Orfodaeth Sbectrwm.

Rate this page

Thank you for your feedback.

We read all feedback but are not able to respond. If you have a specific query you should see other ways to contact us.

Was this page helpful?
Yn ôl i'r brig