Datganiad: Llwyfannau rhannu fideos – pwy sydd angen hysbysu Ofcom?

Cyhoeddwyd: 19 Tachwedd 2020
Ymgynghori yn cau: 14 Ionawr 2021
Statws: Ar gau (cyhoeddwyd y datganiad)

Datganiad wedi'i gyhoeddi 10 Mawrth 2021

Rhwng 19 Tachwedd 2020 a 14 Ionawr 2021, bu i ni ymgynghori ar arweiniad arfaethedig i helpu darparwyr i ystyried a oes angen iddynt hysbysu Ofcom am eu gwasanaethau fel llwyfan rhannu fideos (VSP), o dan reolau statudol newydd.

Mae meini prawf cyfreithiol penodol sy'n pennu a yw gwasanaeth yn bodloni'r diffiniad o VSP, ac a yw'n dod o fewn awdurdodaeth y DU. Y mae VSPs yn gyfrifol am hunanasesu a ydynt yn bodloni'r meini prawf hyn; bydd yn ofynnol yn ffurfiol i'r rhai sy'n gwneud hynny hysbysu Ofcom o 6 Ebrill 2021.

Mae ein datganiad isod yn nodi'r ymatebion a gawsom a'n casgliadau terfynol. Mae ymatebion nad ydynt yn gyfrinachol i'n hymgynghoriad hefyd ar gael isod. Mae ein harweiniad terfynol, sy’n cymryd adborth gan fudd-ddeiliaid i ystyriaeth, wedi cael ei gyhoeddi heddiw.

Contact information

Yn ôl i'r brig