Mynediad a chynhwysiad

Cyhoeddwyd: 2 Mawrth 2023

Mae gwasanaethau Cyfathrebiadau yn gynyddol bwysig i ddinasyddion a defnyddwyr. Mae pobl mewn amgylchiadau bregus yn arbennig yn debygol o ddibynnu ar wasanaethau cyfathrebu, penodol er enghraifft, os nad ydynt yn gallu gadael eu cartrefi yn hawdd oherwydd salwch neu anabledd. Yn yr adroddiad hwn, rydym yn cyflwyno amrywiaeth o ddata am argaeledd, defnydd a fforddiadwyedd eu gwasanaethau cyfathrebiadau. Mae hyn yn ein helpu i ddeall yn well sut mae'r sector gyfathrebiadau yn cyflawni anghenion defnyddwyr sydd o dan amgylchiadau sy'n eu gwneud yn fregus.

Mynediad a chynhwysiad 2018

Mynediad a Chynhwysiad yn 2018 (Crynodeb gweithredol)(PDF, 217.0 KB)

Mae'r dogfennau isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Yn ôl i'r brig