Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd: Gwanwyn 2021

Cyhoeddwyd: 6 Mawrth 2024
Diweddarwyd diwethaf: 6 Mawrth 2024

Dyma'r diweddariad dros dro cyntaf i’n hadroddiad blynyddol Cysylltu’r Gwledydd diwethaf (Rhagfyr 2020), wedi'i seilio ar wybodaeth am ddarpariaeth ac argaeledd gwasanaethau a dderbyniwyd gan ddarparwyr cyfathrebiadau.

Mae adrodd ar y metrigau hyn yn rhan allweddol o rôl Ofcom i sicrhau bod gan ddefnyddwyr a busnesau'r DU fynediad at wasanaethau rhyngrwyd da a'u bod yn gallu defnyddio eu ffonau symudol lle bynnag y bo angen. Mae'r diweddariad hwn yn olrhain cynnydd darparwyr cyfathrebiadau wrth gynyddu argaeledd gwasanaethau cyfathrebu, a sut mae rhwydweithiau'r DU yn ymateb i anghenion newidiol pobl a busnesau.

Adroddiad

Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd Gwanwyn 2021

Data

Cysylltu'r Gwledydd 2021: Adroddiad rhyngweithiol (Saesneg yn unig)

Dyddiad diweddaru: 12 Mai 2021

Rydym wedi gwneud rhywfaint o'r data sy'n sail i adroddiad y Cenhedloedd cysylltiedig ar gael i'w lawrlwytho. Casglwyd y data hwn hyd at Ionawr 2021 ac mae'n ein galluogi i wneud cymariaethau o flwyddyn i flwyddyn o gyflwr seilwaith cyfathrebu'r DU. Gweler ein telerau defnyddio ar gyfer amodau ein trwydded. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu adborth ar y data rydym wedi'i ddarparu, cysylltwch â ni drwy ebostio open.data@ofcom.org.uk

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

 DataYnglŷn â'r data
Data cod post sefydlogData cod post sefydlogAbout this data: fixed postcode
(PDF, 123.4 KB)
Ardal allbwn sefydlogFixed output area data
(ZIP, 8.4 MB)
About this data: fixed output area
(ZIP, 8.4 MB)
Etholaeth San Steffan sefydlogFixed Westminster constituency data (ZIP, 89.0 KB)About this data: fixed Westminster constituency
(PDF, 131.2 KB)
Awdurdod lleol ac unedol sefydlogFixed local and unitary authority data
(ZIP, 83.0 KB)
About this data: fixed local and unitary authority area (PDF, 129.1 KB)
Etholaeth San Steffan symudolMobile Westminster constituency data (ZIP, 125.4 KB)About this data: mobile Westminster constituency data (PDF, 201.4 KB)
Awdurdod lleol ac unedol sefydlog symudolMobile local and unitary authority area data
(ZIP, 83.0 KB)
About this data: mobile local and unitary authority data
(PDF, 200.2 KB)
Yn ôl i'r brig