Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd: Gwanwyn 2022

Cyhoeddwyd: 20 Mai 2022
Diweddarwyd diwethaf: 16 Mawrth 2023

Dyma'r diweddariad dros dro cyntaf i'n Hadroddiad Cysylltu'r Gwledydd a gyhoeddwyd yn Rhagfyr 2021. Mae'n seiliedig ar ddarpariaeth symudol ac argaeledd band eang sefydlog ar draws y DU ym mis Ionawr 2022.

Adroddiad

Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd: Gwanwyn 2022 (PDF, 421.7 KB)

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg.

Connected Nations update: Spring 2022 – Interactive report

Annex 1: Methodology (PDF, 393.8 KB)

Data

Rydym wedi sicrhau bod rhywfaint o'r data sy'n sail i adroddiad y Gwledydd Cysylltiedig ar gael i'w lawrlwytho. Casglwyd y data hwn hyd at fis Ionawr 2022 ac mae'n ein galluogi i wneud cymariaethau o flwyddyn i flwyddyn o gyflwr seilwaith cyfathrebu'r DU.

Gweler telerau defnyddio ein hamodau drwyddedu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu adborth ynghylch y data rydym wedi'i ddarparu, cysylltwch รข ni drwy e-bostio open.data@ofcom.org.uk. Mae'r wybodaeth isod ar gael yn Saesneg.

 DataYnghylch y data
Cod Post sefydlogFixed coverage postcode unit data (ZIP, 28.8 MB)About this data: Fixed coverage postcode unit data (PDF, 178.8 KB)
Ardal Darpariaeth SefydlogFixed coverage 2011 census output area data (ZIP, 9.5 MB)About this data: Fixed coverage 2011 census output area data (PDF, 276.7 KB)
Etholaeth Sefydlog San SteffanFixed coverage parliamentary constituency data (ZIP, 98.9 KB)About this data: Fixed coverage parliamentary constituency data (PDF, 173.8 KB)
Awdurdodau lleol ac unedol sefydlogFixed coverage local and unitary authority data (ZIP, 61.6 KB)About this data: Fixed coverage local and unitary authority data (PDF, 171.7 KB)
Etholaeth Symudol San SteffanMobile coverage parliamentary constituency area data (ZIP, 137.0 KB)About this data: Mobile coverage parliamentary constituency area data (PDF, 236.5 KB)
Awdurdod lleol ac unedol SymudolMobile coverage local and unitary authority data (ZIP, 87.0 KB)About this data: Mobile coverage local and unitary authority data (PDF, 235.3 KB)
Yn ôl i'r brig