Neidio i'r cynnwys
Global Search

Dolenni cyflymEnglish

Gwybod eich hawliau

Cyhoeddwyd: 13 Hydref 2022

Mae gwasanaethau cyfathrebu yn bwysig iawn i fusnesau – ond ydych chi’n ymwybodol o’r hawliau a’r mesurau gwarchod sydd ar waith i’ch helpu?

Yma rydym yn egluro sut mae busnesau yn cael eu gwarchod gan ‘Amodau Cyffredinol’ Ofcom – y rheolau mae’n rhaid i ddarparwyr cyfathrebiadau eu dilyn – a’r Cod Ymarfer ar Gyflymder Band Eang i Fusnesau, a ddaeth i rym ar 30 Medi 2016.

Amodau Cyffredinol Ofcom

Darllenwch amlinelliad o rai o brif agweddau'r Amodau Cyffredinol a sut maent yn amddiffyn cwsmeriaid busnes.

Cod Ymarfer Cyflymderau Band eang busnesau

Mae'r Cod Ymarfer Cyflymderau Busnes yn anelu at ddarparu cwsmeriaid busnes gyda gwybodaeth gywir a thryloyw am wasanaethau band eang busnes safonol adeg y pwynt gwerthu.

Contact the media team

If you are a journalist wishing to contact Ofcom's media team:

Call: +44 (0) 300 123 1795 (journalists only)

Send us your enquiry (journalists only)

If you are a member of the public wanting advice or to complain to Ofcom:

Rate this page

Thank you for your feedback.

We read all feedback but are not able to respond. If you have a specific query you should see other ways to contact us.

Was this page helpful?
Yn ôl i'r brig