Adroddiadau’r cenhedloedd

Cyhoeddwyd: 16 Rhagfyr 2021

Mae’r adroddiadau hyn yn archwilio argaeledd cyfathrebiadau da ar draws y cenhedloedd.

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

 • Full-fibre broadband is available to 6.5 million homes (27%) an increase of 2.5 million premises compared to last year. Around 46% of homes in England now have access to a gigabit-capable broadband connection. This is a significant increase from last year (25%), although still some way from the UK Government aim of 85% by 2025.
 • Superfast broadband coverage in England remains stable at 96%.
 • The number of homes and businesses in England without access to at least decent broadband continues to shrink. Accounting for coverage from both fixed and fixed-wireless networks, we estimate that around 0.2% of premises, or around 61,000 premises, in England are still without a decent broadband connection.
 • These premises may be eligible for a connection under the broadband Universal Service Obligation (USO).
 • 5G rollout is underway in England, although consumers are still overwhelmingly dependent on previous generations of technology, especially 4G.
 • Across England, 99% of homes and businesses should be able to get good indoor 4G coverage from at least one operator.
 • Good 4G mobile services from at least one operator are available outdoors across 98% of England’s landmass.
 • The UK Government has agreed the Shared Rural Network with operators to improve mobile coverage across the UK.

Connected Nations 2021: England (PDF, 953.7 KB)

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Fixed broadband

 • Coverage of faster networks is increasing rapidly. Full-fibre broadband is available to 717,000 (27%) homes in Scotland. This is an increase of 280,000 premises (10 percentage points) since last year and represents the highest year-on-year increase seen on full-fibre coverage so far. Gigabit-capable broadband is available to 1.3 million (51%) homes and we expected this will quickly increase further as Virgin Media O2 has announced it has completed the upgrade of its cable network in Scotland.1 As well as delivering faster speeds, these services are more reliable than older broadband technologies.
 • Superfast broadband coverage availability remains stable at 94% of homes in Scotland. Over two-thirds of homes that have access to superfast broadband have upgraded to a superfast service. We estimate that around 68% of Scottish premises that are able to get superfast broadband actually take a superfast or faster service.
 • Consumers in Scotland continue to use more data over their fixed connections. Average monthly data use has continued to grow, and now stands at 446 GB per connection.
 • The number of premises in Scotland without access to at least decent broadband continues to fall.
 • Factoring in coverage from both fixed and fixed-wireless networks, we estimate that around 30,000 (1.1%) homes and businesses in Scotland are still without a decent broadband connection. These properties may be eligible to receive one under the broadband Universal Service Obligation (USO).4 We also estimate that around 9,500 premises in Scotland cannot access either a decent fixed broadband service or get good 4G coverage indoors. Aside from a handful of exceptions, all these premises are in rural Scotland.

Mobile

 • Mobile Network Operators have continued to deploy 5G networks across the UK this year, with 8% of the c6,500 sites being in Scotland.
 • 4G continues to underpin mobile experience in Scotland, and mobile coverage is generally stable. 82% of Scotland’s landmass has access to good 4G coverage from at least one of the mobile operators (up from 81% in 2020) but only 45% has coverage from all 4 operators (up from 44% in 2020).
 • Eighty-two per cent of premises in Scotland should be able to get good indoor 4G coverage from all operators (up from 81% in 2020), with 96% of rural premises able to receive a service from at least one operator. The UK Government’s Shared Rural Network programme and the Scottish Government’s S4GI programme will extend coverage in the coming years.
 • Networks have continued to perform well as people, families and businesses have relied on their phone and broadband connections more than ever during further periods of lockdowns due to the Covid-19 pandemic.

Connected Nations 2021: Scotland (PDF, 1.1 MB)

 • Mae band eang ffeibr llawn ar gael i 27% o safleoedd (0.4m) yng Nghymru. Mae hyn yn gynnydd o 8% o bwyntiau canran o flwyddyn yn ôl ac mae'n cynrychioli'r cynnydd uchaf o flwyddyn i flwyddyn mewn darpariaeth ffeibr llawn hyd yma.
 • Mae'r ddarpariaeth gigabit yn 36% o adeiladau (0.5m) ac rydym yn disgwyl y bydd hyn yn cynyddu ymhellach wrth i Virgin Media O2 gyhoeddi ei fod wedi cwblhau'r gwaith o uwchraddio ei rwydwaith cebl. Mae hyn yn cynnwys rhwydweithiau cebl ffeibr llawn ac wedi'u huwchraddio sy'n gallu darparu cyflymderau llwytho i lawr o 1 Gbit yr eiliad neu uwch. Yn ogystal â darparu cyflymderau llwytho i lawr yn gyflymach, mae'r gwasanaethau hyn yn cynnig cyflymderau llwytho i fyny cyflymach ac maent yn fwy dibynadwy na thechnolegau band eang hŷn.
 • Mae argaeledd band eang cyflym iawn yn parhau i fod yn sefydlog ar 94% o gartrefi yng Nghymru. Ond mae'r nifer sy'n manteisio yng Nghymru wedi cynyddu un ar ddeg pwynt canran. Amcangyfrifwn fod tua 15,000 o gartrefi a busnesau (1%) yng Nghymru yn dal heb fynediad i wasanaeth band eang digonol o gyflymder llwytho i lawr o leiaf 10Mbit yr eiliad a chyflymder uwchlwytho o 1Mbit yr eiliad o rwydweithiau di-wifr sefydlog neu sefydlog. Gall yr eiddo hyn fod yn gymwys i gael cysylltiad o dan y Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyffredinol band eang (USO). Mae'r ffigur hwn wedi gostwng o 18,000 o adeiladau yn ein hadroddiad yn 2020.
 • Mae'r ddarpariaeth symudol yn sefydlog ar y cyfan: mae gan 90% o Gymru fynediad at ddarpariaeth ddaearyddol 4G dda gan o leiaf un o'r gweithredwyr symudol ac mae gan 61% ddarpariaeth gan y pedwar gweithredwr.
 • Mae gwasanaethau llais a thestun gan bob un o'r pedwar gweithredwr ar gael ar draws 78% o dirfas Cymru. Mae cyfanswm y 'mannau digyswllt’ llais a thestun yn effeithio 5% o dirfas Cymru. Bydd y rhaglen Rhwydwaith Gwledig a Rennir y cytunwyd arni ym mis Mawrth 2020 yn ymestyn y ddarpariaeth y tu hwnt i hyn erbyn 2025. Mae'r broses o gyflwyno 5G wedi parhau i symud yn gyflym, gyda nifer y gorsafoedd sylfaen symudol sy'n darparu gwasanaethau 5G yn fwy na dyblu dros y flwyddyn ddiwethaf, i dros 6,000 o safleoedd ledled y DU. Mae 87% o'r rhain yn Lloegr, 8% yn yr Alban,3% yng Nghymru a 2% yng Ngogledd Iwerddon.
 • Mae cysylltedd yn parhau i fod yn wael yn rhai o'r ardaloedd anodd eu cyrraedd yng Nghymru. Amcangyfrifwn na all tua 7,850 o safleoedd yng Nghymru gael mynediad at wasanaeth band eang sefydlog digonol na chael gwasanaeth 4G da dan do. Mae bron pob un o'r adeiladau hyn yng nghefn gwlad Cymru.

Cysylltu'r Gwledydd 2021: Adroddiad Cymru

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Broadband

 • More than half a million homes in Northern Ireland (539,000) now have access to full-fibre broadband connections; over 116,000 more than last year. These connections can deliver much higher download speeds and are also more reliable than older, copper-based broadband. Among the four UK nations, Northern Ireland (71%) has the highest availability of full-fibre services, compared to England (27%), Scotland (27%) and Wales (27%).
 • Northern Ireland’s full fibre position is a result of a combination of aggressive commercial rollout and publicly funded schemes designed to improve broadband in rural areas.
 • Superfast broadband (at least 30 Mbit/s), is available to 91% of premises in Northern Ireland, 2pp (percentage points) higher than last year.
 • The average download speed delivered to premises in Northern Ireland is 82 Mbit/s. This has increased from 64 Mbit/s in 2020 and reflects increasing availability and take-up of faster broadband services.
 • Average monthly broadband data use in Northern Ireland has increased to 455 GB per connection in 2021.

Mobile

 • Individual operators provide good 4G coverage across Northern Ireland, with geographic mobile coverage ranging from 87-92%, depending on the operator. Coverage from all four operators is available across 79% of Northern Ireland.
 • Voice calls are available across 89-98% of Northern Ireland, depending on the operator while coverage from all operators is available across 87% of Northern Ireland.

Connected Nations 2021: Northern Ireland (PDF, 949.7 KB)

Yn ôl i'r brig