Adroddiad monitro blynyddol ar farchnad y post

Cyhoeddwyd: 7 Rhagfyr 2023
Diweddarwyd diwethaf: 7 Rhagfyr 2023

Mae Ofcom yn monitro'r farchnad bost yn y DU, gan gasglu llawer o ddata. Mae cynnal trefn fonitro effeithiol yn rhan bwysig o sut rydym yn rheoleiddio gwasanaethau post.

Mae'n ein helpu i ddeall:

  • pa mor dda y mae'r Post Brenhinol, darparwr y gwasanaeth cyffredinol, yn perfformio fel busnes;
  • newidiadau yn y marchnadoedd parseli a llythyrau; a
  • phrofiadau cwsmeriaid unigol a busnesau o'r marchnadoedd post.

Bob blwyddyn rydym yn cyhoeddi prif ganfyddiadau ein gwaith monitro. Mae hyn yn cynnwys adroddiad ysgrifenedig a data rhyngweithiol, fel y gallwch archwilio ein canfyddiadau'n fwy manwl.

Darllen trosolwg o'r adroddiad (PDF, 620.6 KB)

Ein data tracio

Rydym yn defnyddio amrywiaeth o dracwyr i gyfeirio ein gwaith o fonitro'r post. gallwch ddarllen y canfyddiadau diweddaraf o'n prif arolygon isod (Saesneg yn unig).

Teitl Dyddiad cyhoeddi
Residential Postal Tracker (PDF, 448.5 KB) 7 Rhagfyr 2023
SME Postal Tracker (PDF, 550.5 KB) 7 Rhagfyr 2023
Parcels Tracker (PDF, 512.5 KB) 7 Rhagfyr 2023

Rate this page

Thank you for your feedback.

We read all feedback but are not able to respond. If you have a specific query you should see other ways to contact us.

Was this page helpful?
Yn ôl i'r brig