Galluogi sbectrwm mmWave ar gyfer defnyddiau newydd: Datganiad ac ymgynghoriad ar ddyluniad yr arwerthiant

Cyhoeddwyd: 16 Ebrill 2024
Ymgynghori yn cau: 28 Mai 2024
Statws: Ar gau (yn aros datganiad)
Diweddarwyd diwethaf: 14 Mai 2024

Rydym yn galluogi'r diwydiant i ddefnyddio swm mawr o sbectrwm yn y bandiau 26 GHz a 40 GHz bands (gyda'i gilydd, "sbectrwm mmWave ”) ar gyfer gwasanaethau newydd, gan gynnwys 5G. Mae'r bandiau sbectrwm 26 GHz a 40 GHz, sydd gyda'i gilydd yn cynnwys 6.25 GHz o sbectrwm, wedi cael eu nodi ar gyfer gwasanaethau symudol yn fyd-eang, ac ar gyfer 5G yn Ewrop. Trwy ddarparu sbectrwm mmWave ar gyfer defnyddiau newydd, mae potensial i ddarparu buddion sylweddol i bobl a busnesau yn y DU.

Yn y ddogfen hon rydym yn disgrifio dyluniad yr arwerthiant dyfarnu trwyddedau dinas-gyfan ar gyfer y sbectrwm hwn. Rydym hefyd yn gwahodd unrhyw dystiolaeth bellach ynghylch p'un a ddylem gynnwys cyfnod cyd-drafod yn y cam aseinio ai beidio.

Ofcom has decided to revoke approximately 550 Point-to-Point Fixed Link licences in the 24.5–26.5 GHz frequency range, which are likely to receive harmful interference from new users of the spectrum. The revocations will take effect on 31 December 2028.

Background

On 13 March 2023, we published a statement and consultation setting out our decision to begin the statutory process for clearing from the 26 GHz band all the fixed links which are likely to receive harmful interference from new mobile services in ‘high density’ areas (i.e., the UK’s largest towns and cities). We explained that we made that decision because we are making all the spectrum in the 26 GHz band (as well as the 40 GHz band) available for mobile technology, including 5G.

On 27 September 2023, we finalised the method for identifying the fixed links to be cleared and listed the Point-to-Point Fixed Link licences authorising these links in Annex 2 to the September 2023 Statement (PDF, 2.8 MB).

On 7 December 2023, after considering licensees’ representations, we completed the statutory process for revoking existing licences in the 24.5–26.5 GHz frequency range.

Point-to-Point Fixed Link licences are available in other bands

Information about the process for applying for new Point-to-Point Fixed Link licences is set out here.

Today we have published a revised version of our Statement and further consultation: Enabling mmWave for new uses (PDF, 3.6 MB) to correct the following error in section 10 (Coexistence and coordination). In Table 10.3, we had incorrectly stated that the antenna height AGL for low power (outdoor) base stations in the 26 GHz band was ‘user specified up to a maximum of 5m’. This has been corrected to ‘user specified up to a maximum of 10m’, aligning with the information provided in paragraph 10.34.

We have also published a revised version of our Annexes 16-18: Coexistence analysis (PDF, 3.4 MB) to correct the receiver location NGR values for 26 GHz links operating around high density areas in Annex 18 (Fixed links for revocation), which had become misaligned due to a formatting error.

Today we have republished our Annexes 5 to 9: supporting information (PDF, 3.9 MB) document to correct the following error in our illustrative auction procedures (Annex 9).

In box 6 ('Worked-up example of principal stage'), bidder A previously bid for more lots than were available in 26 GHz lower in round 1. We have corrected this, and altered further bids and round prices throughout the example to ensure it complies with the proposed auction rules.

Mae Ofcom yn gyfrifol am reoli sbectrwm radio'r DU, yr amrediad o amleddau radio sy'n hanfodol ar gyfer yr holl gyfathrebiadau di-wifr.

Rydym wedi penderfynu darparu dros 6 GHz o sbectrwm tonfedd milimetr (mmWave) ar draws y bandiau 26 GHz (24.25-27.5 GHz) a 40 GHz (40.5 GHz-43.5 GHz) ar gyfer technoleg symudol, gan gynnwys 5G. Mae gan y sbectrwm hwn y potensial i gyflwyno buddion sylweddol trwy alluogi cynnydd mawr mewn capasiti a chyflymder data di-wifr, ac rydym am roi sicrwydd i ddiwydiant o fynediad i'r sbectrwm hwn i alluogi buddsoddiad ac arloesedd amserol.

Mae gennym ymagwedd ragweithiol at ddarparu sbectrwm mmWave, er mwyn galluogi buddsoddiad mewn gwasanaethau ac arloesedd cyflymach, o ansawdd gwell. Rydym o'r farn y bydd darparu'r bandiau 26 GHz a 40 GHz at ddefnyddiau newydd ar yr un pryd yn manteisio i'r eithaf ar botensial y sbectrwm hwn i greu buddion ar gyfer pobl a busnesau.

Yn ein datganiad, rydym yn nodi sut y byddwn yn dyrannu sbectrwm mmWave i gefnogi defnyddiau newydd orau. Rydym hefyd yn ymgynghori ar gynigion ar gyfer dylunio arwerthiant y trwyddedau dinas-gyfan, amodau'r drwydded ar gyfer trwyddedau mmWave dinas-gyfan a lleol a sut y byddwn yn cydlynu defnyddwyr y sbectrwm hwn.

Datganiad ac atodiadau

Datganiad ac ymgynghoriad: Galluogi sbectrwm mmWave ar gyfer defnyddiau newydd (PDF, 182.0 KB)
Cyhoeddwyd 13 Mawrth 2023

Noder bod y dogfennau isod yn Saesneg:

Statement and further consultation: Enabling mmWave spectrum for new uses (PDF, 3.6 MB)
Cyhoeddwyd 13 Mawrth 2023

Annexes 5 to 9: Supporting information (PDF, 3.9 MB)
Cyhoeddwyd 13 Mawrth 2023

Annexes 10 to 15: Draft licences and interface requirements (PDF, 871.2 KB)
Cyhoeddwyd 13 Mawrth 2023

Annexes 16 to 18: Coexistence analysis (PDF, 3.4 MB)
Cyhoeddwyd 13 Mawrth 2023

Ymatebion

Manylion cyswllt

Cyfeiriad
Enabling mmWave spectrum for new uses
Spectrum Group
Ofcom
Riverside House
2A Southwark Bridge Road
London SE1 9HA
Yn ôl i'r brig