Information for amateur radio licensees

Cyhoeddwyd: 21 Chwefror 2024

Hysbysiad Cyffredinol o’r penderfyniad i amrywio 
trwyddedau radio amatur

Ar 21 Chwefror 2024, cyhoeddodd Ofcom Hysbysiad Cyffredinol o’r penderfyniad i 
amrywio trwyddedau radio amatur.

Darllen am diweddariadau trwyddedu

Rheoliadau a gwybodaeth dechnegol

Hysbysiadau Amrywiad (NoVs)

Gallwch wneud cais am NoV Digwyddiad Arbennig a’i dyfarnu drwy ein System Trwyddedu Ar-lein.

Gwneud cais am Hysbysiad Amrywiadau Gorsaf Digwyddiad Arbennig Ar-lein

I wneud cais am yr hysbysiad amrywiad canlynol, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais a’i hanfon at y tîm Trwyddedu Sbectrwm drwy'r post neu dros e-bost.

  • Hysbysiad Amrywiad Gorsaf Digwyddiad Arbennig
  • Hysbysiad Amrywiad Gorsaf Digwyddiad Arbennig Parhaol

OfW287 Application for a Notice of  Variation (NoV) for a Special Event Call sign PDF, 35.9 KB

  •  Trwydded Ymchwil Arbennig

OfW306 Application for an Amateur  Radio special research permit  PDF, 28.9  KB

Trefniadau ar gyfer gorsafoedd digwyddiadau arbennig i nodi canmlwyddiant sgowtiaid y cybiaid a digwyddiadau’r Rhyfel Mawr

Amrywiad ar gyfer arwydd galw cystadleuaeth arbennig

Mae’r RSGB yn prosesu ceisiadau am arwyddion galw cystadleuaeth arbennig ar gyfer Ofcom, er mai penderfyniad Ofcom yw a ddylid caniatáu amrywiad ai peidio.

Who may apply for a Notice of Variation? (PDF, 187.2 KB)

Yn ôl i'r brig