Rhyddid Gwybodaeth a Diogelu Data

O dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2020, mae gan aelodau'r cyhoedd yr hawl i ofyn am wybodaeth gan awdurdodau cyhoeddus. Mae Ofcom yn awdurdod cyhoeddus sy'n golygu gallwch gysylltu gyda ni i wneud cais Rhyddid Gwybodaeth (FOI yn Saesneg).

Rydyn ni'n cyhoeddi ceisiadau'r gorffennol ar-lein ac rydyn ni'n cadw cynllun cyhoeddiadau o erthyglau a dogfennau a allai'ch helpu i gael gwell dealltwriaeth o'r math o wybodaeth gall Ofcom ei ryddhau. Rydyn ni'n parchu'ch preifatrwydd ac yn cydymffurfio gyda'r ddeddfwriaeth Gwarchod Data.

Featured content

Gwybodaeth am Gaffael a Chontractau

Mae Ofcom yn defnyddio ystod eang o gyflenwyr, gan gynnwys busnesau bach a chanolig, a benodir yn dilyn prosesau tendro cystadleuol addas. Mae gwybodaeth am ddull Ofcom o gaffael ar gael ar ein gwefan.

Os oes gennych gwestiwn am gaffael nad yw'n gais Rhyddid Gwybodaeth, anfonwch e-bost at procurement@ofcom.org.uk.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn gyflenwr i Ofcom, rydym yn eich annog i gofrestru ar ein Porth eDendro