Rhyddid Gwybodaeth a Diogelu Data


Mae Ofcom yn awdurdod cyhoeddus sy'n golygu y gallwch chi gysylltu â ni i gyflwyno cais Rhyddid Gwybodaeth. Rydym yn cyhoeddi ceisiadau blaenorol ar-lein ac rydym yn cadw cynllun cyhoeddiadau sy'n cynnwys erthyglau a dogfennnau. Rydym yn parchu eich preifatrwydd ac yn cydymffurfio gyda'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Featured content

Gwneud cais rhyddid gwybodaeth

Gwybodaeth am sut i wneud cais Rhyddid Gwybodaeth, faint o amser sydd gan Ofcom i ymateb i'ch cais ac unrhyw gostau perthnasol.

Ymatebion Rhyddid Gwybodaeth blaenorol

Porwch drwy ymatebion blaenorol i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth ar ein gwefan -efallai bod eich cwestiwn wedi ei ateb eisoes.

Cynllun Cyhoeddiadau Ofcom

Rydym yn cyhoeddi gwybodaeth sylweddol ar-lein yn barod, fel rhan o'n cynllun cyhoeddi.

Datganiad preifatrwydd cyffredinol

Hoffech chi ail-ddefnyddio neu gyhoeddi gwybodaeth gyhoeddus Ofcom? Darllenwch am y termau a'r amodau a sut i gael caniatâd.