Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Rhyddid Gwybodaeth a Diogelu Data

Mae Ofcom yn awdurdod cyhoeddus sy'n golygu y gallwch chi gysylltu â ni i gyflwyno cais Rhyddid Gwybodaeth. Rydym yn cyhoeddi ceisiadau blaenorol ar-lein ac rydym yn cadw cynllun cyhoeddiadau sy'n cynnwys erthyglau a dogfennnau. Rydym yn parchu eich preifatrwydd ac yn cydymffurfio gyda'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Featured content