Pwyllgor Cynghori Cymru


Mae Pwyllgor Cynghori Cymru'n rhoi cyngor i Ofcom ynghylch buddiannau a safbwyntiau pobl yng Nghymru mewn perthynas â materion cyfathrebu.

Mae'r Pwyllgor fel arfer yn cwrdd pum gwaith y flwyddyn. Mae cofnodion y Pwyllgor yn cael eu darparu i Fwrdd Ofcom.