Pwyllgor Cynghori Cymru, Ofcom


Mae'r Pwyllgor Cynghori Cymru yn rhoi cyngor i Ofcom am ddiddordebau a safbwyntiau pobl yng Nghymru am bynciau sy'n ymwneud â materion cyfathrebu.

Mae'r Pwyllgor fel arfer yn cyfarfod 5 gwaith y flwyddyn. Mae cofnodion y Pwyllgor yn cael eu cyflwyno i Fwrdd Ofcom.