Bwrdd Cynnwys Ofcom


Mae’r Bwrdd Cynnwys yn un o bwyllgorau’r prif Fwrdd ac mae’n gosod ac yn gorfodi ansawdd a safonau ar gyfer teledu a radio. Mae ganddo aelodau sy’n cynrychioli pob un o wledydd y DU, ac mae’n cynnwys aelodau sydd â phrofiad helaeth o ddarlledu. Mae’n gyfrifol am ddeall, dadansoddi a hyrwyddo lleisiau a buddiannau’r gwylwyr, y gwrandawyr a dinasyddion.