Ofcom yn y Gwledydd a'r Rhanbarthau


Mae'n ddyletswydd statudol ar Ofcom i gymryd barn a buddiannau'r rhai sydd yn byw mewn gwahanol rannau o'r DU i ystyriaeth yn ei benderfyniadau. 

Caiff ein gweithrediadau yn y Gwledydd eu harwain gan uwch Gyfarwyddwr yng Nghaerdydd, Glasgow, Belffast a Llundain. Gall ein swyddfeydd Cenedlaethol dynnu oddi ar adnoddau llawn y corff cyfan i ddelio gyda materion sydd yn effeithio ar un rhan o'r DU. Ac yn yr un modd mae'r gweithrediadau hynny yn sicrhau bod barn, anghenion ac amgylchiadau'r Gwledydd yn derbyn sylw Ofcom. 

Mae pwyllgor ymgynghorol ym mhob Gwlad yn darparu darlun manwl ac arbenigol i Ofcom o'r sialensiau neilltuol y mae dinasyddion a defnyddwyr mewn gwahanol rannau o'r DU yn eu hwynebu. Cynrychiolir buddiannau cenedlaethol hefyd gan aelodau Bwrdd Cynnwys Ofcom a Phanel Cyfathrebiadau Defnyddwyr.

Ofcom
Riverside House
2a Southwark Bridge Road
London
SE1 9HA

Switchboard: 020 7981 3000 or 0300 123 3000
Fax: 020 7981 3333
Textphone: 020 7981 3043 or 0300 123 2024

If you need local directions to get to our office please view our online map.

Details of Ofcom’s offices in the Nations and English Regions can be found below. Our National and Regional offices do not deal with complaints from consumers, viewers or listeners. Please see the Tell Us section of our website for more details of how to make a complaint or send feedback.

9-10 St Andrew Square
Edinburgh
EH2 2AF

Phone 0141 229 7400
Fax 0141 229 7433

Email ofcomscotlandoffice@ofcom.org.uk

2 Caspian Point
Caspian Way
Cardiff
CF10 4DQ

Phone 0300 123 2023 or 029 2046 7200
Fax 029 2046 7233

Email ofcomwalesoffice@ofcom.org.uk

Landmark House
The Gasworks
Ormeau Road
Belfast
BT7 2JD

Phone 028 9041 7500
Fax 028 9041 7533

Email ofcomnorthernirelandoffice@ofcom.org.uk