Ofcom yn y Gwledydd a'r Rhanbarthau


Mae'n ddyletswydd statudol ar Ofcom i gymryd barn a buddiannau'r rhai sydd yn byw mewn gwahanol rannau o'r DU i ystyriaeth yn ei benderfyniadau.

Caiff ein gweithrediadau yn y gwledydd eu harwain gan uwch Gyfarwyddwr yng Nghaerdydd, Edinburgh, Belffast a Llundain. Gall ein swyddfeydd Cenedlaethol ddefnyddio adnoddau llawn y corff cyfan i ymdrin â materion sydd yn effeithio ar un rhan o'r DU. Yn yr un modd mae'r gweithrediadau hynny yn sicrhau bod barn, anghenion ac amgylchiadau'r gwledydd yn derbyn sylw Ofcom.

Mae pwyllgor ymgynghorol ym mhob gwlad yn darparu darlun manwl ac arbenigol i Ofcom o'r sialensiau neilltuol y mae dinasyddion a defnyddwyr mewn gwahanol rannau o'r DU yn eu hwynebu. Cynrychiolir buddiannau cenedlaethol hefyd gan aelodau Bwrdd Cynnwys Ofcom a'r Panel Cyfathrebiadau Defnyddwyr.